Universelt design og FN's verdensmål

Jens Wandel, forperson for FN-forbundet og Camilla Ryhl, forskningsdirektør i Bevica Fonden, sætter sammen fokus på hvordan universelt design kan anvendes i arbejdet med FN's verdensmål og Leave No One Behind agendaen.

"Leave No One Behind" er et underliggende princip for FN’s 17 verdensmål. Målet er at sørge for, at alle kan deltage, og ingen lades tilbage. Når vi konkret arbejder med verdensmålene, så er det væsentligt at undersøge hvilke barrierer, der udelukker mennesker fra alle de 17 verdensmål.

Det er her universelt design kan anvendes. Universelt design er et værdibaseret begreb som anerkender, at det at være menneske, betyder at leve med forskellige og foranderlige funktionsevner gennem et helt liv. I en universel designforståelse, er der kun et samlet 'os'. Begrebet kan på den måde bruges til at undersøge om, der designes, så det er inkluderende samt sikrer, at ingen udelukkes.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Læs mere

Del: