Bevica Scholarship Programme
De første vindere af Bevica Scholarship Programme 2023-2024

Læs mere om alle vinderne her (engelsk)

 

Personer med handicap ekskluderes fra væsentlige områder af det danske samfund. Designprincippet universelt design tilbyder en løsningstilgang, der kan anvendes i design af arkitektur, services og programmer.

Universelt design tager afsæt i et menneskesyn, der anerkender, at det at leve med forskellige funktionsevner er et fælles menneskeligt vilkår og ikke et minoritetsproblem. Dermed kan universelt design være et middel til at sikre inklusion af alle og understøtte Danmarks forpligtelser i Verdensmålene.

Derfor tror vi på, at universelt design kan være et vigtigt værktøj til at forme et mere inkluderende samfund. Men skal vi lykkes, skal vi have mere viden.

Derfor har Bevica Fonden og Bevica Fondens Universal Design Hub søsat Bevica Scholarship Programme. Det er ambitionen, at programmet skal styrke det langsigtede fokus på og viden om universelt design og Verdensmålenes Leave No One Behind forpligtelse.

Læs mere om programmet her
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept