“Universal Design and Human Diversity – a Danish Perspective”

Det er titlen på forskningsdirektør i Bevica Fonden, Camilla Ryhls præsentation på et webinar arrangeret af VIVE med titlen “Universal Design: From vision to practice in everyday life in the Nordic countries”. Webinaret fokuserede på den visionære tilgang til universelt design og omsætningen af idéen og værdierne til praksis i hverdagen i de nordiske lande.

Camilla Ryhl præsenterede den historiske baggrund for universelt design og delte erfaringer fra Danmark. Derudover præsenterede hun Bevica Fondens Universal Design Hub ambitioner og initiativer med fokus på brugen af det værdibaserede begreb universelt design som løftestang for overskriften på FN’s 17 verdensmål “Leave No One Behind”.

Her kan du se en video af Camillas oplæg fra webinaret, som starter ved 25:33:
https://www.vive.dk/da/arrangementer/2023/webinar-3-universal-design-from-vision-to-practice-in-everyday-life-in-the-nordic-countries/

Oplæg

Link
Universal design: From vision to practice in everyday life in the Nordic countries

Producent

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Del: