Om Universal Design Hub

Universal Design Hub har siden 2020 formidlet viden om universal design, samt om relationen mellem universal design, Leave No One Behind Agendaen og et ændret menneskesyn.

Universal Design Hub understøtter, at deltagerne i Bevica Fondens tværfaglige forskernetværks stemme høres i samfundsdebatten, formidler forskning i nye fora og er ambassadører for både forskernetværket og Leave No One Behind Agendaen.

Vi samarbejder gerne om artikler, debatindlæg eller interviews, og formidler kontakt til både netværkets forskere og andre internationale eksperter på emnet.

Universal Design Hub deltager i offentlige debatter, med keynotes, oplæg eller workshops på faglige konferencer og seminarer, forelæsninger på uddannelser, osv. Vi stiller gerne selv op eller formidler kontakt til andre relevante eksperter.

Tag endelig kontakt til os – hvis vi ikke selv kan stille op, kender vi en der kan.

Universal Design Hub er en del af Bevica Fonden

Universal Design Hub blev i 2020 etableret af Bevica Fonden med ambitionen om at igangsætte en forandring af vores fælles menneskesyn.

Med afsæt i grundlæggeren, pastor Hans Knudsens filantropiske indsats og intentioner bestræber Bevica Fonden sig på fortsat at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Bevica Fonden har i over 150 år arbejdet for et mere inkluderende og ligeværdigt samfund for alle. Universal Design Hub er det næste skridt i arbejdet med ved hjælp af forskning og uddannelse at øge fokus på ligeværdige løsninger for alle.

Bevica Fonden