Oplæg ved landsbyggefonden

 

Universelt design og byernes fremtid

Camilla Ryhl, forskningsdirektør i Bevica Fonden, har været ude og diskutere universelt design på Landsbyggefondens bystrategiske konference, hvor centrale aktører mødtes for at udveksle løsninger og visioner for fremtidens byer samt deltage i debatter om en sund fremtid.

I sin præsentation introducerede Camilla begrebet universelt design og fortalte om det menneskesyn og potentiale, der ligger bag begrebet. Universelt design handler ikke blot om fysiske strukturer, men også om at skabe et samfund, der værdsætter mangfoldighed og rummer plads til alle. Universelt design er derfor essentiel i bæredygtig og sundhedsfremmende byudvikling og planlægning.

Her kan du se en video af Camillas oplæg fra konferencen under “Paneldebat 2”: https://bystrategiskudsyn.dk/

Oplæg

Link
Bystrategisk Udsyn – Sammen om en sund fremtid

Producent

Landsbyggefonden

Del: