MENNESKELIG MANGFOLDIGHED

Idealmennesket eksisterer i realiteten ikke. Vi er forskellige; i højde og drøjde, i alder og køn, i funktionsevne og behov. Og vores funktionsevne forandrer sig hele livet. Diversitet i funktionsevne er derfor normen fremfor undtagelsen, og det er nødvendigt at dette inkluderes når vi formgiver og fremtidssikrer rammerne for det levede liv, så alle er inkluderet.

Ambitionen for Universal Design Hub er at sætte en forandringsproces af vores fælles forståelse af idealmennesket i gang. Det gør vi gennem øget brug af det værdibaserede begreb universal design, som løftestang for Verdensmålenes overskrift Leave no one behind.

Grand prize
Bevica Scholarship Programme

Bevica Fonden invites students and lecturers at Danish universities, university colleges and design schools to take part in the Bevica Scholarship Programme. The programme supports innovative and bold thinkers to investigate how their profession can contribute to the development of universal design as a lever for the pledge in the Sustainable Development Goals to Leave No One Behind in the journey towards a more inclusive and sustainable society for all – regardless of ability.

Read more here
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept