MENNESKELIG MANGFOLDIGHED

Idealmennesket eksisterer i realiteten ikke. Vi er forskellige; i højde og drøjde, i alder og køn, i funktionsevne og behov. Og vores funktionsevne forandrer sig hele livet. Diversitet i funktionsevne er derfor normen fremfor undtagelsen, og det er nødvendigt at dette inkluderes når vi formgiver og fremtidssikrer rammerne for det levede liv, så alle er inkluderet.

Ambitionen for Universal Design Hub er at sætte en forandringsproces af vores fælles forståelse af idealmennesket i gang. Det gør vi gennem øget brug af det værdibaserede begreb universal design, som løftestang for Verdensmålenes overskrift Leave no one behind.

Sort/hvidt foto af Pastor Hans Knudsen

En fond med historie

Bevica Fondens historie begynder med en pensioneret præst ved navn Hans Knudsen, der en efterårsdag i 1872 får samlet en lille flok indflydelsesrige mænd på den Kgl. Skydebane på Vesterbro i København med det primære formål ”at hjælpe vanføre på bedste måde”. På det tidspunkt var der ingen i det danske samfund, der havde et ansvar for at hjælpe mennesker med bevægelseshandicap. Der var dengang heller ikke nævneværdigt fokus på udvikling af hjælpemidler, behandling eller andre tiltag, der kunne hjælpe den enkelte.

Læs mere om Bevica Fondens historie