Presse

Vi samarbejder gerne om artikler, debatindlæg eller interviews, og formidler kontakt til både netværkets forskere og andre internationale eksperter i universelt design som værktøj til at skabe et mere mangfoldigt og ligeværdigt samfund. Universal Design Hub deltager i offentlige debatter, med keynotes, oplæg eller workshops på faglige konferencer og seminarer, forelæsninger på uddannelser, osv. Vi stiller gerne selv op eller formidler kontakt til forskernetværkets medlemmer eller andre relevante eksperter. Tag endelig kontakt til os – hvis vi ikke selv kan stille op, kender vi en der kan.

Presseomtale og debatindlæg

Temadebat ‘Fondes blinde vinkler’ i Altinget Fonde initieret af Bevica Fonden

Bevica Fonden: Systematisk fokus på egne blinde vinkler åbner for en skattekiste af potentialer

Debatindlæg af Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden 2. august 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/bevica-fonden-systematisk-fokus-paa-egne-blinde-vinkler-aabner-for-en-skattekiste-af-potentialer

Temadebat: Har fondene for mange blinde vinkler?

af Lærke Møller Hansen, redaktionsassistent i Altinget Fonde 7. august 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/temadebat-har-fondene-for-mange-blinde-vinkler

Fonden for Socialt Ansvar: Med enstrengede fondsstrategier er der alvorlig fare for at overse udsatte målgrupper

Debatindlæg af Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar 9. august 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/fonden-for-socialt-ansvar-med-enstrengede-fondsstrategier-er-der-alvorlig-fare-for-at-overse-udsatte-maalgrupper

Tuborgfondet: Valget af en stærk og fokuseret fondsstrategi fører ikke nødvendigvis til blinde vinkler

Debatindlæg af Peter Giacomello, sekretariatschef Tuborgfondet 16. august 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/tuborgfondet-valget-af-en-staerk-og-fokuseret-fondsstrategi-foerer-ikke-til-blinde-vinkler

Bikubenfonden: Vores magtposition kan medføre tunnelsyn

Debatindlæg af Søren Kaare-Andersen, adm. direktør i Bikubenfonden 23. august 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/bikubenfonden-vores-magtposition-kan-medfoere-tunnelsyn

Villum Fonden: Folkeskolens retning skal ikke styres af fondsstøtte

Debatindlæg af Agi Csonka, programdirektør i Villum Fonden 30. august 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/villum-fonden-folkeskolens-retning-skal-ikke-styres-af-fondsstoette

Opsamling på temadebat: Løber fonde for meget i flok?

af Lærke Møller Hansen, redaktionsassistent i Altinget Fonde 4. september 2023 https://www.altinget.dk/fonde/artikel/opsamling-paa-temadebat-loeber-fonde-for-meget-i-flok

 

Gør verden mere mangfoldig med universelt design: Her er 4 skridt til at komme i gang

Vidensindlæg af Forskningsdirektør i Bevica Fonden Camilla Ryhl i Impacts insider 29. maj 2023 https://impactinsider.dk/goer-verden-mere-mangfoldig-med-universelt-design-her-er-4-skridt-til-at-komme-i-gang/  

Borgere med handicap er ikke nok synlige i verdensmålene, viser rapport

Af Ulrik Dahlin, Dagbladet Information,  2. marts 2023 https://www.bevica.dk/borgere-med-handicap-er-ikke-nok-synlige-i-verdensmaalene-viser-rapport/

Handicaporganisationer: Vi er langt bagud i opfyldelsen af verdensmålene på handicapområdet

Marianne Kofoed, Mogens Lindhard og Mads Edelvang-Pejrup Hhv. direktør, Bevica Fonden, formand, Det Centrale Handicapråd og formand, Sammenslutningen af Unge Med Handicap https://www.altinget.dk/verdensmaal/artikel/handicaporganisationer-2030-netvaerk-boer-have-blikket-rettet-mod-de-blinde-vinkler

Forsker: Caspar Erics handicapdigte er pligtlæsning for både politikere og embedsmænd

Af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet,  Altinget Social den 10. februar 2023 https://www.bevica.dk/forsker-caspar-erics-handicapdigte-er-pligtlaesning-for-baade-politikere-og-embedsmaend/

Skæld ikke ud på normkritikken. Den er almindelig praksis på handicapområdet

Kronik af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet, Dagbladet Information 27. september 2022 https://www.bevica.dk/skaeld-ikke-ud-pa-normkritikken-den-er-almindelig-praksis-pa-handicapomradet/

Obitals guldæg viser, hvorfor inklude­rende innova­tion bør slå rod i dansk industri

Debatindlæg af Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og entrepreneurskab, DTU og Marianne Kofoed, Direktør, Bevica Fonden, i Børsen 30. november 2022 https://www.bevica.dk/obitals-guldaeg-viser-hvorfor-inkluderende-innovation-boer-slaa-rod-i-dansk-industri/

Forsker om handicapudspil: Fire opmærksomhedspunkter skal tages med i de politiske forhandlinger

Debatindlæg af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet, https://www.bevica.dk/forsker-om-handicapudspil-fire-opmaerksomhedspunkter-skal-tages-med-i-de-politiske-forhandlinger/

Bag Rigsrevisionens undersøgelse af handikapområdet gemmer sig hårde erfaringer for børn og unge med handikap

Debatindlæg af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet, 31. Marts 2022, (Mangler publikation) https://www.bevica.dk/bag-rigsrevisionens-undersoegelse-af-handicapomraadet-gemmer-sig-haarde-erfaringer-for-boern-og-unge-med-handikap/

Handicapsagen er en folkesag og handler om menneskesyn

Debatindlæg af Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden og Camilla Ryhl, forskningsdirektør i Bevica Fondens Universal Design Hub, 7. januar 2022 (Mangler kilde)

Handicapaktører til arbejdsgivere: Brug hjemmearbejdet til at få flere ind på arbejdsmarkedet

Debatindlæg af Liselotte Hyveled, Formand, Det Centrale Handicapråd, erhvervsleder, Novo Nordisk, Marianne Kofoed, Direktør, Bevica Gruppen, medlem af Fondenes Videnscenter og Thomas Bredgaard, Professor, Aalborg Universitet i Altinget Arbejdsmarked den 7. maj 2021 og kan findes her. https://universaldesignhub.dk/handicapaktoerer-til-arbejdsgivere-brug-hjemmearbejdet-til-at-faa-flere-ind-paa-arbejdsmarkedet/

Personer med funktionsnedsættelse sætter også pris på hygge og æstetik

Deabatindlæg af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet og Marcus Tang Merit, erhvervs-ph.d.-studerende ved Gottlieb Paludan Architects og Det Kongelige Akademi, Dagbladet information 21. januar 2021 https://universaldesignhub.dk/personer-med-funktionsnedsaettelse-saetter-ogsaa-pris-paa-hygge-og-aestetik/

Skrot handicappet – vores menneskesyn trænger til et realitetstjek Kronik af Marianne Kofoed, direktør og Camilla Ryhl, forsknings- og udviklingschef, Bevica Fonden, 3. december 2020, Berlingske https://www.bevica.dk/skrot-handicappet-vores-menneskesyn-traenger-til-et-realitetstjek/

Universelt design og løftet om Leave No One Behind af Camilla Ryhl i Trafik & Veje nr. 2021/06 Universelt design og løftet om Leave No One Behind – Universal Design Hub

Pressekontakt Mads Stampe Chef for Public Affairs og Kommunikation Telefon: 60 66 67 58 E-mail: mads@bevica.dk

Billeder må anvendes med angivelse af ophav.

Download portræt af Camilla Ryhl – fotograf: Anette Sønderby
Silhuetter på Tate Modern – fotograf: Camilla Ryhl
Logo
Universal Design Hub