Sort/hvid fotos af de ni forskere i Universal Design Hub netværket

 

Universelt design gavner elever på forskellige faglige niveauer

Ph.d.-projekt tog kampen op mod specialundervisning og undersøgte, hvordan universal design og e-learning sammen kunne skabe inklusion i undervisningen. Resultatet viste, at alle eleverne havde gavn af løsningen og samtidig blev de mere engagerede i undervisningen.

af Nanna Stærmose

Nogle gange er det muligt at lave én størrelse, der passer til alle. Det er en af konklusionerne i et nyt ph.d.-projekt, der har undersøgt, hvordan Computer-assisted Language Learning og Universal Design for Learning kan bruges til at opbygge en inkluderende læringspraksis for 7. klasses elever i engelskundervisning.

“Overordnet kunne vi konstatere, at et læringsværktøj der favnede bredt betød, at alle eleverne blev mere engagerede i undervisning uagtet, hvilket niveau de lå på,” siger Henrik Kasch, der står bag ph.d.-projektet.

Med afsæt i tre tekster fra lærebogen ‘A piece of cake’ udviklede Henrik Kasch et digitalt læringsunivers, med forskellige funktioner, der skulle gøre det lettere for de mest udfordrede elever at lære at skrive, tale og forstå engelsk. Bl.a. blev der udviklet en glosefunktion, der i stedet for at tage udgangspunkt i ordets grundform, tog udgangspunkt i den bøjning, som stod i teksten. Der blev udformet refleksionspørgsmål til teksten, og efter hver side kunne eleverne få et resumé både på dansk og engelsk – enten kunne de læse det selv eller de kunne få det læst op og dermed træne udtalen.

“Mens de fagligt udfordrede elever fik hjælp til basal forståelse af teksten, brugte de fagligt stærkere elever de forskellige funktioner til at øve deres sprogforståelse, udtalelse og til at udfordre deres ordforråd,” siger Henrik Kasch. Dermed blev begge grupper stimuleret og fik noget ud af at være i den samme undervisning med det samme undervisningsmateriale. Det interessante var ifølge Henrik Kasch, at eleverne brugte funktionerne på forskellige måder alt efter, hvilket niveau de var på.

I alt tilbød læringsmaterialet eleverne 9 forskellige funktioner, der også inkluderede billeder, der stimulerede elevernes visuelle læringstilgang. Undersøgelsen viste, at eleverne i gennemsnit gjorde brug af 4-5 funktioner. “De mest fagligt udfordrede elever brugte i snit lidt flere end de øvrige, men dem der lå over middel havde god brug af funktionerne fordi, de fx kunne anvende dem til at træne sprogforståelse på et højere niveau, og meget tyder på, at de fagligt stærkeste elever gennem det her værktøj fik styrket deres engelskkundskaber,” siger Henrik Kasch.

Et opgør med specialundervisning og IT-rygsække

Tanken bag projektet var at udfordre den klassiske tanke om specialundervisning og IT-rygsække til de fagligt udfordrede elever. Ifølge Henrik Kasch er den tilgang i sig selv ekskluderende, fordi den opdeler eleverne a- og b-hold. Han mener, at tankegangen er forældet, og at den i virkeligheden ikke udnytter de ressourcer, der er i et fyldt klasselokale. Han efterlyser, at specialpædagogikken bliver tænkt ind i det enkelte fag – ligesom det enkelte fag skal tænkes ind i specialpædagogikken. I øjeblikket er de to felter alt for opdelt, synes han.

Et sted at starte kunne ifølge Henrik Kasch være på læreruddannelsen. I Tyskland bliver alle lærerstuderende undervist i faget ‘Universal Design for Learning’. Tanken er, at forene fremfor at differentiere. Ud fra et specialpædagogisk perspektiv har alle elever ressourcer og det handler om, at se de ressourcer og møde eleverne på deres niveau.

“Det er en rigtig fin tanke, men specialpædagogikken kommer ikke med nogen løsning på, hvordan de her elever kan blive imødekommet uden, at de bliver ekskluderet fra fællesskabet. Det kan universal design hjælpe med – netop fordi de her læringsværkstøjer kan designes, så de enkelte fagligheder – om det er at lære engelske gloser eller matematiske formler – kan give tilgængelighed for de mest fagligt udfordrede elever samtidig med at læringsværkstøjerne udfordrer de stærkeste,” siger Henrik Kasch.

Han afleverede sin ph.d. i november 2020 og afventer i øjeblikket respons og en dato for sit forsvar. Men han er allerede i gang med nye tiltag, der skal arbejde for en mere inkluderende undervisning i fremtiden.

“Drømmen er at lave et dansk center for didaktisk inklusion. Der er virkelig potentiale i at tænke universal design ind i fremtidens undervisning,” siger Henrik Kasch.

Fakta

Hans ph.d.-afhandling undersøger, hvordan kompenserende hjælpemidler (E-learning) kan bruges af elever på forskellige niveauer og dermed øge inklusionen og elevernes engagement.

Han afleverede sin afhandling i november 2020 og forventer at skulle forsvare den i løbet af foråret 2021

Henrik Kasch

Ph.d-studerende ved DPU, Aarhus Universitet

Lektor ved UC SYD i Campus Esbjerg

Tidligere medlem af Bevica Fondens forskernetværk

Læs flere forskerprofiler 

Del: