Sort/hvid fotos af de ni forskere i Universal Design Hub netværket

 

Når universelt design bliver til forretning

Erhvervs-ph.d undersøger, hvordan arkitektfirma kan tænke universelt design ind i deres forretningsmodel. Det handler om at gøre inklusion til et salgsargument, og tænke det ind fra første streg, siger forsker. 

af Nanna Stærmose

Universelt design kan skabe bedre løsninger for den brede målgruppe, men der ligger ofte en udfordring i at få bygherren til at se perspektivet i inkluderende løsninger. Det skal et nyerhvervs-ph.d.-projekt hjælpe med. 

Når vi laver byrum og bygninger, der er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse, får vi samtidig en løsning, der er også bedre for mennesker med uden, siger Marcus Tang Merit, der er erhvervs-phd-studerende ved Det Kongelige Akademi og arbejder for Gottlieb Paludan Architects. Han uddyber argumentet med et billede. En ung veltrænet mand, kan godt kravle op på første sal ved hjælp af et reb, men ved at lave en trappe får vi en løsning, der inkluderer en bredere målgruppe, og samtidig gør opstigningen noget lettere for den unge, stærke og fuld funktionsdygtige mand. 

Essensen i Marcus Tang Merits afhandling er at undersøge, hvordan mennesker med funktionsnedsættelses oplevelser af tilgængelighed kan tænkes ind i arkitekters arbejdsprocesser. Det skal stille arkitektfirmaet stærkere i forhandlingen med samarbejdspartnere og kunder, og i sidste ende gerne overbevise dem om, at lave fx en rampe fremfor en trappe for at øge tilgængeligheden. 

Der skal være en gevinst 

Ifølge VIVE, SHILD 2016 lever godt 30 procent af den danske befolkning med en funktionsnedsættelse. Det er de 30 procent, som skal i spil, forklarer Marcus Tang Merit.  Det handler med andre ord om at vise bygherren nogle gevinster ved at lave universelle designløsninger. Hvis du er i stand til at designe et inkluderende kontorbyggeri, hvor der er niveaufri adgang, bedre belysning, støjniveauet er reduceret etc. Så har du pludselig et rum, der også kan sælges til flere. Dermed bliver det også mere attraktivt,” siger Marcus Tang Merit. 

Når et arkitektfirma er interesseret i at hyre en ph.d.-studerende til at undersøge forholdende omkring universelt design, så handler det ifølge Marcus Tang Merit om at forsøge at integrere det som en del af forretningsmodellen. Formålet med mit projekt er, at det skal give arkitekterne viden og ekspertise indenfor universelt design, og dermed give dem en konkurrencefordel på et marked, hvor der er mange om buddet,” siger Marcus Tang Merit. 

Skal tænkes ind fra begyndelsen

Han begyndte på sin ph.d. i september 2020, og planen er at samle viden fra både arkitekter, mennesker med funktionsnedsættelser og myndigheder. Sidstnævnte gruppe er ofte dem, der sætter et byggeri i gang, og her har Marcus Tang Merit en vigtig pointe. Universelle Design løsninger skal tænkes ind meget tidligt i processen. Det ville være et godt skridt, hvis det allerede kom ind i udbudsrunden, så det fx allerede der var en del af kravet i forhold til at komme i betragtning til en given opgave,” siger han. 

Et andet aspekt i at tænke universelt design ind fra begyndelsen er, at det kan give arkitekten en større indflydelse i processen, end hvis løsningen er givet fra begyndelsen. Når vi står med en bygherre på en grøn mark og skitserer et byggeri får alle tilstedeværende forskellige billeder på nethinden. Og når først vi har dannet os billeder, er det svært at ændre det. Derfor vil det være en fordel, hvis arkitekten kan skabe et så entydigt, konkret og inkluderende billede som muligt allerede tidligt i processen,” siger Marcus Tang Merit. 

Han giver et eksempel fra indre København. Ofelia Beach ved Skuespilhuset, blev oprindeligt tegnet med trapper ned mod vandet. Den endelige løsning blev i samarbejde med bl.a. eksperter i tilgængelighed en løsning, hvor trinene er tilpas beskedne, så det er muligt at køre op og ned med en kørestol. 

Det er et ifølge Marcus Tang Merit et godt eksempel på et universelt design, som inkluderer de 25 procent, med funktionsnedsættelse, samtidig med at det bliver en lige så god eller måske bedre løsning for hele gruppen. Og som han siger, hvis ikke du ved, at der skulle have været trapper, så vil du aldrig tænke over det. Det er der, vi skal hen. Vi skal få bygherren til at se de universelle løsninger som en fordel og måske skal vi slet ikke give løsninger, der ikke inkluderer. Når der ikke bliver dannet billeder af fx trapper – overvejer vi måske slet ikke at lave dem,” siger Marcus Tang Merit. 

Fakta om ph.d handlingen: 

Studiet tager udgangspunkt i arkitekters interne og eksterne samarbejdsprocesser, med et særligt fokus på, hvordan man forholder sig til mennesker med funktionsnedsættelses rumlige oplevelser i designprocesserne.  

Formålet er at klæde arkitekterne på, så de kan argumentere for universelle designløsninger overfor samarbejdspartnere. 

Billedbeskrivelse: Holmestrand Station designet af Gottlieb Paludan Architects
Fotograf: Tove Lalauten

Marcus Tang Merit

Ph.d-studerende ved Det Kongelige Akademi og hos Gottlieb Paludan Architects

Medlem af Bevica Fondens forskernetværk

Læs flere forskerprofiler 

Del: