SHILD 2020

Hvordan står det til med livskvaliteten og sundheden blandt mennesker med handicap?

Mennesker med handicap oplever fortsat en generel lavere livskvalitet og sundhedstilstand end mennesker uden handicap. I SHILD-undersøgelsen fra 2020 fremgår det, hvordan denne tendens viser sig som både en generelt lavere oplevelse af tilfredshed i livet, i relationer til andre mennesker og i forhold til egen kropstilstand, blandt mennesker med et oplevet fysisk og/eller psykisk handicap til sammenligning med mennesker uden et oplevet handicap.

 

Generel højere utilfredshed med livet

Nogle af de mest udprægede tendenser inden for levevilkårene blandt mennesker med handicap ses i SHILD-undersøgelserne inden for livskvalitet og sundhed. Disse analyser viser generelt, at 33 % af mennesker med større psykisk handicap og 20 % af mennesker med større fysisk handicap er utilfredse eller meget utilfredse med deres liv. Til sammenligning er den tilsvarende andel blandt mennesker uden handicap 4 %. Andelen, der er utilfreds eller meget utilfreds med deres liv, er således omtrent 8 gange højere blandt mennesker med større psykisk handicap og 5 gange højere blandt mennesker med fysisk handicap end blandt mennesker uden handicap.

Ensomhed og oplevelser af at føle sig udenfor

Herunder oplever mennesker med handicap i højere grad at være ensomme end mennesker uden handicap. Denne tendens ses især blandt mennesker med (større) psykisk handicap, med en ensomhedsscore på 6,2 ud af 9 mulige. Til sammenligning er ensomhedscoren blandt mennesker med større fysisk handicap 5,3 og 3,9 blandt mennesker uden oplevet handicap. Ensomhedsscoren er her baseret på respondenternes besvarelse af tre spørgsmål vedrørende oplevet isolation fra andre, socialt afsavn og det at føle sig udenfor.

Dårlig søvn og smerter

SHILD 2020 viser samtidig, at respondenter med handicap i højere grad oplever søvnforstyrrelser, samt ofte eller altid at have smerter, til sammenligning med andelen af mennesker uden et oplevet handicap. Henholdsvis 45 % med psykisk og 40 % med fysisk handicap oplever dårlig søvn, op imod 9 % blandt mennesker uden et oplevet handicap. 74 % af mennesker med større fysisk handicap har ofte eller altid smerter, mens andelen er 11 % blandt mennesker uden handicap. Hertil oplever 43 % blandt mennesker med større fysisk handicap deres smerter som ”voldsomme”, mens den tilsvarende andel er 4 % blandt mennesker uden handicap.

Stadig lang vej at gå mod lige vilkår

Overordnet set viser SHILD-undersøgelsen fra 2020, at selvom der er tegn på progression inden for visse levevilkår blandt mennesker med handicap, er der stadig lang vej at gå, inden mennesker med handicap er inkluderede på lige vilkår med andre i samfundet. Denne artikel har stillet skarpt på nogle af disse levevilkår, særligt inden for trivsel og sundhed. Som sådan er artiklen specifikt baseret på kapitel 8 i SHILD-rapporten, der udkom i 2021 på baggrund af SHILD-undersøgelsen i 2020. Hvis du er interesseret i at læse hele rapporten, kan den findes her: https://www.vive.dk/da/udgivelser/mennesker-med-handicap-16726/.

SHILD

SHILD – Survey of Health, Impairment and Living conditions in Denmark er en spørgeskemaundersøgelse med fokus på levevilkår og handicap.

SHILD-undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og VIVE og udkommer hvert 4. år – den nyeste undersøgelse fra 2020 er den tredje i rækken.

SHILD 2020 inkluderer besvarelser fra 17.935 mennesker med og uden handicap i alderen 16-64 år.

Del: