Mønstedkalkgruber

Fotograf: Kasper Rander, Egmont Højskolen

Fitness for alle

Kampagnen Fitness for alle sætter fokus på, hvordan der kan skabes inkluderende fitnesscentre, så mennesker med bevægelseshandicap kan få bedre muligheder for at være fysisk aktive.

Det gavner alle at få rørt sig mest muligt. Det har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og ikke mindst vores livskvalitet. Men det kan være en udfordring for mennesker med bevægelseshandicap at være fysisk aktive. Kampagnen Fitness for alle sætter derfor fokus på, hvordan der kan skabes bedre forudsætninger for det fysiske og aktive liv for mennesker med handicap i de foreningsdrevne fitnesscentre.

Kampagnen skal gennem tre eksempelprojekter og en forsknings- og formidlingsindsats vise, hvordan foreningsdrevne fitnesscentre kan gentænkes, omdannes og indrettes på nye og innovative måder. Men den handler også om, hvordan instruktørerne kan klædes fagligt på til at rådgive mennesker med bevægelseshandicap, og det handler om at arbejde med de barrierer, der måtte være hos den enkelte for at træne sammen med andre.

Forskningsprojektet – der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet – vil bl.a. undersøge, hvordan mennesker med og uden handicap motiveres til at dyrke fitness.

BARK Rådgivning er sekretariat for kampagnen.

Status
Der er udvalgt tre projekter, som skal nytænke det traditionelle fitnesscenter, hvor målet er lige muligheder for alle for sved på panden, øget velvære og for at deltage i de lokale fællesskaber.

De tre projekter er:

  • Viking Atletik i Rønne, der skal have bygget helt nye rammer til foreningens fitnesscenter, så der bliver plads til mere inklusion
  • Gårslevhallen i Vejle, der skal udvikles til et centralt mødested
  • Gladsaxe med etablering af et helt nyt foreningsfitness i forbindelse med fornyelse af et større boligområde.

De udvalgte projekter skal igennem et udviklingsforløb med fokus på bl.a. udformning af de fysiske rammer, brugerinddragelse og uddannelse af foreningernes instruktører, så de kan træne og vejlede mennesker med bevægelseshandicap.

De nye fysiske rammer forventes færdige i løbet af 2019.

Læs mere i projektets pressemeddelelse.

Læs mere i pressemeddelelse om Gårslevhallen.

Læs mere i pressemeddelelse om Viking Atletik.

Læs mere i pressemeddelelse om Gladsaxe Kommune.

PROJEKTFAKTA

Samarbejdspartnere
Bag kampagnen står et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness.

Finansiering
Kampagnen finansieres af partnerskabet. TrygFonden støtter kampagnens forsknings- og formidlingsindsats.

Bevilling fra Bevica Fonden
3,4 mio. kr.

Kontaktpersoner
Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@universaldesignhub.dk

Louise Work Havelund, sekretariatet for Fitness for alle, louise@b-a-r-k.dk

Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet, ruben.lundtoft@bevaegdigforlivet.dk

Link
Realdania