Disability: The Basics

Boganbefaling: Tom Shakespeares bog Disability: The Basics er et godt bud, hvis du vil have en lettilgængelig introduktion til, hvad handicap er.

Disability: The Basics er en engagerende og tilgængelig introduktion for både lægfolk, fagfolk og studerende. Formålet med bogen er at give læserne en forståelse af, hvad mennesker med funktionsnedsættelse oplever, og belyse de vedvarende mangler og barrierer i den måde, omgivelserne møder og forholder sig til funktionsnedsættelser på. Den udforsker de brede historiske, sociale, økonomiske, miljømæssige og juridiske forhold, som påvirker, hvad man oplever, når man lever med en funktionsnedsættelse eller sygdom i det moderne samfund.

I bogen belyser Tom Shakespeare de daglige realiteter og kommer omkring emner som mangfoldigheden af oplevelser med handicap, handicaprettigheder og kampen for dem plus sundhed, uddannelse og arbejde. Han gennemgår også, hvordan mennesker med funktionsnedsættelse er blevet behandlet gennem historien og i forskellige dele af verden.

De ord, vi bruger til at benævne mennesker, fx ”disabled people”, både afspejler og påvirker, hvordan vi tænker om dem. Og bogens første kapitel kommer netop ind på debatten om terminologi og sprogbrug. En debat, der handler om at se mennesker som mennesker først i stedet for at fokusere på deres helbred, begrænsninger eller udfordringer.

I det indledende kapitel berører forfatteren også faren ved at generalisere, fordi der er mange slags handicap og funktionsnedsættelser, og de påvirker menneskers liv og oplevelser meget forskelligt. Desuden kommer han ind på pointen om, at funktionsnedsættelse ikke er noget, der kun vedrører en bestemt gruppe eller minoritet, men i virkeligheden er et fælles menneskeligt vilkår, fordi de fleste af os oplever det i en eller anden form og grad i løbet af vores liv.

Efter hvert kapitel er der en litteraturliste med forslag til yderligere læsning, og bagest i bogen finder du et emne- og forfatterregister plus en liste med ordforklaringer.

Om forfatteren Tom Shakespeare

Tom Shakespeare er sociolog og professor i handicapforskning ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, hvor han blandt andet underviser i handicaprettigheder og i handicap og mental sundhed. Han har tidligere undervist og forsket ved University of East Anglia og universiteterne i Sunderland, Leeds og Newcastle.

Tom Shakespeare har været engageret i handicaprettighedsbevægelsen siden 1986.

Fakta om bogen

Titel: Disability: The Basics
Forfatter: Shakespeare, T.
Udgivelsesår: 2018
Forlag: Routledge
Antal sider: 163 sider plus appendiks, ordliste og register

Del: