About Us

Boganbefaling: About Us er en samling stærke førstehåndsberetninger om, hvad det betyder og hvordan det føles at leve med en funktionsnedsættelse.

About Us er en række personlige fortællinger om og refleksioner over, hvordan det er at navigere i en verden, der ikke er bygget til en.

Bogen er blevet til på baggrund af en banebrydende klummeserie i New York Times, som havde sin debut i 2016. Med deres essays henvender forfatterne sig både til den almindelige læser og til dem, der gerne vil nå en dybere forståelse af, hvordan det er at leve med en funktionsnedsættelse. De udforsker ikke kun sider af social retfærdighed og etik, men også øjeblikke, som afspejler mangfoldigheden af menneskelige erfaringer – fx den første kærlighed, skam og isolation i barndommen, eksklusion, faglige ambitioner, at føde børn, blive forældre og at blive gammel.

Forfatterne repræsenterer et vidt spektrum af stemmer og erfaring. Blandt dem er studerende, kunstnere, digtere, romanforfattere, journalister, læger og aktivister og mennesker med fysiske, bevægelsesmæssige, sansemæssige og kognitive forskelligheder. Deres beretninger er ikke blot vidnesbyrd om de sociale, institutionelle og juridiske barrierer, de møder, men også om den opfindsomhed, vedholdenhed og kløgt, hvormed de finder vej gennem – og nogle gange nedbryder – barriererne.

Bogen indeholder omkring 60 essays, som udkom ugentligt over en periode på to år. Med deres historier nåede forfatterne tusindvis, nogle gange hundredtusindvis, af New York Times’ læsere. Ofte satte historierne gang i ligefremme og lidenskabelige samtaler med læserne, hvor der opstod uventede forbindelser mellem mennesker, og stereotyper og misforståelser blev nedbrudt. På den måde hjalp forfatterne med at skabe et rum, hvor mennesker med funktionsnedsættelse kan ses og høres, som de er – ikke som andre opfatter dem.

Hvis du vil dykke ned i et bestemt emne, så har bogen en detaljeret indholdsfortegnelse, og de 60 essays er inddelt i otte hovedemner og kapitler som fx at høre til, arbejde, mestring, kærlighed, familie og glæde. Bagest i bogen er der desuden en liste over forfatterne med et par linjer om hver.

Om redaktørerne Peter Catapano og Rosemarie Garland-Thomson

Bogen er redigeret af Peter Catapano, redaktør ved The New York Times, og Rosemarie Garland-Thomson, som er professor i engelsk og bioetik ved Emory University.

Fakta om bogen

Titel: About Us
Redaktører: P. Catapano og R. Garland-Thomson
Udgivelsesår: 2019
Forlag: Liveright Publishing Corporation
Antal sider: 281 sider plus forord, introduktioner og forfatterliste

Del: