Sort/hvid fotos af de ni forskere i Universal Design Hub netværket

 

66% af danskerne kender ikke til eller har ikke
hørt om begrebet ”Leave No One Behind”

Bag de 17 farvestrålende firkanter, som vi genkender som Verdensmålene, gemmer sig løftet “Leave No One Behind”. Alle stater, der har tilsluttet sig FNs verdensmål, har givet hånd på, at de ikke vil efterlade nogen på perronen og at de ydermere vil “Reach the furthest behind first”.

Verdensmålene er efterhånden en integreret del af den politiske og offentlige debat, men kender den danske befolkning også til Leave No One Beind agendaen?

Kender du eller har du hørt om følgende engelske begreb: “Leave No One Behind” i forbindelse med FNs verdensmål?

JA 25%
NEJ 66%
VED IKKE 10%

Resultater fra en holdningsundersøgelse foretaget for Bevica Fondens Universal Design Hub af analysefirmaet Moos-Bjerre, viser at kun omkring 25% af den danske befolkning kender til Leave No One Behind agendaen, og af dem er ca. halvdelen unge under 25 år.

I Bevica Fondens Universal Design Hub undersøger vi lige nu muligheder og potentialer for at udarbejde et dokumentationsgrundlag knyttet til Verdensmålene og Leave No One Behind Dagsordenen, der undersøger om mennesker med funktionsnedsættelse bliver left behind i Danmark.

UDNyt

Sustainometer – Leave No One Behind

Holdningsundersøgelse foretaget for Bevica Fondens Universal Design Hub

Udarbejdet af Moos Bjerre

Link til undersøgelsen (PDF)

Del:

15-24 årige

25-34 årige

35-44 årige

45-64 årige

65 år eller ældre

Sustainometer

Sustainometeret tager temperaturen på danskernes holdning til og prioritering af bæredygtighedsdagsordenen. Hvert år foretager Moos-Bjerre en Sustainometermåling.

Sustainometeret er en meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 15 år, som vil blive gentaget årligt for på den måde at kunne følge udviklingen i danskernes prioritering og holdning til bæredygtighed. Læs mere om Sustainometer

Metoden bag undersøgelsen

Denne undersøgelse baserer sig på et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 15 år. Stikprøven består af 1818 danskere og er vejet op i mod fordelingerne på køn, alder, region og uddannelse i befolkningen.

Besvarelserne er indsamlet af Norstat A/S i perioden d. 17.02.21 – d. 27.02.21.

Du kan finde hele undersøgelsen ved at følge linket her.