“Vi skaber et samfund, hvor folk kan bidrage og deltage på lige vilkår, uanset hvilke forudsætninger de har.”

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

 

Anne Kathrine Frandsen er arkitekt og seniorforsker hos Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Hun forsker blandt andet i, hvordan man kan fastholde ambitionen om at skabe universelt design igennem hele byggeprocessen.

Den primære barriere mod at tænke universelt design ind i et byggeri, er ifølge Anne Kathrine Frandsen, ofte manglende viden. Den viden skal blandt andet findes blandt mennesker med funktionsnedsættelser.

Universelt design handler om at skabe byggeri af høj kvalitet med forståelse for diversitet i brugen, altså en bredde i brugerbehov og brugere. Universelt design indeholder en etisk dimension, i sin ambition om at skabe et inkluderende samfund hvor vi så vidt muligt kan rumme alle.

Anne Kathrine betragter Bevica Fondens forskernetværk som en mulighed for at samle den faglige bredde og de forskningsmæssige indsigter, som skal til for at skabe et inkluderende samfund.

Video produceret af Great Minority

 

Anne Kathrine Frandsen

Læs flere forskerprofiler

Del: