Netværk
Pastelfarvede liggestole står i en cirkel på en græsplæne. På ryggen er printet ordene Lets talk about failure, lets talk about dreams, lets talk about fear

Forskernetværk

Universal design Hub starter og faciliterer et tværfaglig netværk, med det formål at styrke fagfeltet universal design som forskningsbaseret, tværfagligt vidensfelt. Universelt design kan ikke løftes inden for en enkelt disciplin, og forskerne i netværket dækker hver især fagområder der er med til at formgive de væsentligste rammer for det levede liv.

Netværkets deltagere er forskere, der arbejder med universal design i deres undervisning og forskning i deres individuelle faglige disciplin. Inde for f.eks. byggeri, design, sundhed og ingeniørkundskab.

Netværket mødes 3 gange årligt, til bl.a. masterclasssessioner med internationale eksperter og til fælles publicering-, undervisnings- og ansøgningsarbejde.

Derudover deltager netværket løbende i debatter, udgivelser og aktiviteter i samarbejde med Universal Design Hub.

Seniorforskere
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Masashi Kajita
Associate Professor
Det Kongelige Akademi

Masashi Kajita, adjunkt, ph.d., arkitekt MAA. Hans forskning fokuserer på krop, materiale og rum inden for arkitektur. Masashi har tidligere været forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut og Visiting Scholar ved Royal College of Art (UK). Han har arbejdet med arkitektur og interiørdesign i London og København og har undervist i arkitektur siden 2005.

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation

E-mail: Masashi.Kajita@kglakademi.dk

www.kadk.dk

Forskerprofil på Akademiets hjemmeside

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Leif Olsen
Senior Researcher
Vive

Leif Olsen arbejder primært med forskning, analyser og evaluering af sociale problemer og indsatser på social- og handicapområdet. Forskningsmæssigt har han særligt beskæftiget mig med det specialiserede socialområde og blandt andet undersøgt borgere og faggruppers erfaringer med specialiseret rådgivning. Han brænder for at finde løsninger på udfordringerne med at sikre udvikling og organisering af specialiseret viden, så den kan bruges og gøre nytte i borgernes hverdagsliv.

VIVE Social Policy

VIVE – The Danish Center for Social Science Research

E-mail: leol@vive.dk