Inkluderende arkitektur er arkitektur, der er god for alle. 

Når vi vil skabe et inkluderende samfund, som alle kan færdes og deltage i på lige vilkår, kræver det, at de mennesker, der skaber rammerne for det levede liv, forstår den fysiske, sociale og mentale barrierer mennesker oplever. 

Inkluderende arkitektur omfatter aspekter af både universelt design og tilgængelighed. I rejsen mod inklusion i det byggede miljø og bedre mulighed for deltagelse i vores samfunds aktiviteter, kan universelt design ses som en designstrategi, der anvendes til at skabe inkluderende arkitektur, og tilgængelighed som et middel til at skabe konkrete arkitektoniske løsninger.  

Med inkluderende arkitektur flyttes fokus fra kun at omhandle tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse til at se på alle typer brugere af et byggeri og deres forskellige funktionsevner og behov. Dermed bliver inkluderende arkitektur et spørgsmål om at skabe god arkitektur for alle mennesker.  

Masteruddannelse i Inkluderende Arkitektur på Aalborg Universitet, Sydhavn 

Master i Inkluderende Arkitektur (tidligere Master i Universelt Design og Tilgængelighed) er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitekturbyggeri, design, indretning og byplanlægning. Uddannelsen retter sig bl.a. mod arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og ergoterapeuter m.fl., der har det til fælles, at de interesserer sig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum. 

Uddannelsen foregår i København og er tilrettelagt som et deltidsstudie, så det er muligt at gennemføre den ved siden af det fuldstidsarbejde. Med denne masteruddannelse har du muligheden for at blive en af Nordens første specialister i inkluderende arkitektur og universelt design.

Bevica Fondens forsknings– og udviklingschef, Camilla Ryhl, understreger vigtigheden af, at uddannelsen netop har sat tværfagligheden i højsædet. ”Der er behov for forskning og udvikling i forhold til, hvordan vi fortolker og arbejder med Universal Design i praksis på tværs af fagdiscipliner. Masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur er den første og eneste master i Norden, der netop har fokus på området og er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden om, hvordan man kan arbejde strategiskværdibaseret og kreativt med Universal Design begrebet i byggeriet.”  

Der er lige nu åbnet op for tilmeldingen til masteruddannelsen og de to første enkeltstående moduler 1) Begreber i teori og praksis og 2) Brugerbehov og metode. 

Læs mere om masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur her.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

UDNyt

Del: