Vi bør tænke kroppen som mere end et sæt øjne, når vi designer lys til sundhedsbyggerier

Et studie fra Aalborg Universitet har undersøgt fysiologiske og adfærdsmæssige effekter af lysdesign i sundhedsmiljøer og præsenterer overraskende nye iagttagelser.

Antropolog Stine Louring Nielsen har over ti års erfaring med at forske i, hvordan det byggede miljø påvirker vores oplevelser, adfærd og sundhed. I den forbindelse fik hun i 2017 mulighed for at udføre et Ph.d.-studie på Aalborg Universitet om effekten af belysning i sundhedsmiljøer.

Når der laves lysdesign på hospitaler, er det primære mål, at man skal kunne se, hvad man laver. Derfor er rummene ofte domineret af hvid belysning og høje luxniveauer. Men ifølge Nielsens Ph.d.-studie understøtter og påvirker lys ikke kun hvad vi ser – men også vores oplevelser og de måder vi bevæger os på og interagerer med hinanden.

Nielsens resultater baserer sig både på kvalitative undersøgelser af jordemødres oplevelser og adfærd på Rigshospitalets fødeafdeling og kvantitative laboratoriestudier af menneskers kropslige bevægelser og hjerneaktivitet i forskellige belysninger.

Tilsammen peger Nielsens Ph.d.-studie på, hvordan vi bør tænke kroppen som mere end et sæt øjne, når vi designer lys – også men ikke kun til sundhedsbyggerier.

Du kan læse mere om Nielsens forskning i artiklen fra Byggeri+Arkitektur: Ny forskning fra AAU påviser fysiologiske effekter af belysning (byggeri-arkitektur.dk)

Stine Louring Nielsen

Antropolog, PhD i lysdesign

Projektudvikler i Bevica Fondens Universal Design Hub

Del: