Tips til inklusion i skolen

Få alle med i idræt og bevægelse i skolen

Under overskriften “Få alle med i idræt og bevægelse i skolen” giver e-bogen inspiration til, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med inklusion i skolens idræts- og bevægelsesfællesskaber.

Alle børn og unge har ret til at leve et aktivt liv. Desværre ser det ud til at børn og unge med forskellige typer af handicap og særlige behov i mindre grad end deres jævnaldrende deltager i fysisk aktivitet og bevægelse. Der kan være flere årsager til, og disse årsager kan ofte være et komplekst samspil mellem på den ene side individets erfaringer – og på den anden side den omverden og de strukturer de møder. Men at muliggøre bevægelse eller finde løsninger for at fremme deltagelse for alle kan være en svær opgave at løfte. Det gælder på tværs af både sektorer og fagfelter.

Denne e-bog henvender sig til skolens personale og ambition er, at e-bogen tilbyder læseren et rum for refleksion, hvor der hentes viden og inspiration, der kan bygges videre på og tilpasses til egen praksis. Læseren kan bl.a. fordybe sig i viden og fagligt relevante værktøjer målrettet inklusion i idræt og bevægelse i skolen.

Link til e-bog: http://tibis.dk/pdfviewer/faa-alle-med-i-idraet-og-bevaegelse-i-skolen/

Reference: Madsen, L. S., Andersen, M. F., Soulié, T., Ga-briel, H., Madsen, S., Christensen, A. B. & Christiansen, L. B. (2022). Få alle elever med i idræt og bevægelse i skolen. Udgivet i samarbejde af Forsknings- og Implementerings-center for Idræt, Bevægelse og Læring, UCL, UC SYD, SDU & Videnscenter om handicap.

E-bogen “Få alle med i idræt og bevægelse i skolen” er en del af projektet www.tibis.dk. TIBIS står for Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen og består udover e-bogen af et gratis e-læringsforløb tilrettelagt som otte moduler. De otte moduler byder på viden om inklusion i idræt og bevægelse i skolen samt konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer, der understøtter og kvalificerer arbejdet med inklusion.

E-læringsforløbet henvender sig til nuværende og kommende lærere og pædagoger. De otte moduler er udviklet med en fleksibel struktur, der gør det muligt for brugeren at gennemføre modulerne i lige præcis den rækkefølge, de har lyst til.

Få mere information om projektet her.

Se mere

Del:

Læs mere

  • Sofie Morley Schulze

Possibilities and barriers for children and youth with disabilities participating in sports

januar 19th, 2024|Kommentarer lukket til Possibilities and barriers for children and youth with disabilities participating in sports

Possibilities and barriers for children and youth with disabilities participating in sports   Participating in leisure activities can pose unique challenges for individuals with disabilities. In this video, Sofie [...]

Få alle med i idræt og bevægelse i skolen

januar 24th, 2023|Kommentarer lukket til Få alle med i idræt og bevægelse i skolen

Få alle med i idræt og bevægelse i skolen Under overskriften “Få alle med i idræt og bevægelse i skolen” giver e-bogen inspiration til, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med inklusion [...]