Eva Brandt

 

Eva Brandt er Docent i design ved KEA. Fælles for hendes tidligere forskningsprojekter er metoden co-designDet handler altså om at inddrage dem, man designer til og i høj grad i Universelt Design.” Hun har haft fokus på den inddragende faktor i sit arbejde. Derudover italesætter hun også vigtigheden i at arbejde med Universelt Design, da alle mennesker i hendes overbevisning “skal have mulighed for at leve det gode liv og mulighed for at udfolde deres potentiale hver især, hvor de nu er. 

Eva Brandt er en del af Bevica Fondens Forskernetværk for at udveksle erfaringer med andre, der arbejder inden for samme område. Hun har en forhåbning om, at det tværfaglige netværk kan danne grundlag for fælles forskningsprojekter i fremtiden. At netværket er tværdisciplinært ser Brandt som en fordel og medlemmerne dermed kan lære af hinanden. Begreber som tværfaglig og fællesskab på tværs stemmer også overens med hendes arbejde og menneskesyn. 

Universelt Design i forskningsfeltet 

Eaf Brandts forskningsprojekter, hvor hun har arbejdet med Universelt Design, er Senior Interaktion. Hun fortæller således:  

“Vi inddrog 100 seniorer i det med at finde ud af, hvordan kan vi lave nogle fællesskaber, hvor vi kan være sammen i hverdagen, nogle motionsfællesskaber, kulturelle fællesskaber og også fællesskaber i forhold til dem, man bor sammen med. Så det handlede om at lave netværk. Det handlede om at lave fællesskaber og øve sig på fremtiden. Det var måden, vi gjorde det på. Så, det handlede om at inddrage alle uanset hvor de var.” 

 

Du kan videreklikke og læse mere om projektet Senior Interaktion og Lab for Socialt Design.

Eva Brandt

Docent i design KEA

Medlem af Bevica Fondens Forskernetværk

Læs flere forskerprofiler

Del:

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept