Thomas Skovgaard

 

Thomas Skovgaard er medlem af Bevica Fondens tværfaglige forskernetværk. Til daglig er han Lektor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, hvor han leder en forskningsgruppe, der blandt andet undersøger hvordan bevægelse har indflydelse på børn og unges trivsel og læring. 

Thomas har en lang række forskningsprojekter bag sig, med fokus på adgang til bevægelse og de gavnlige effekter som bevægelse og idræt har for individer og grupper. Thomas oplever, at det ikke altid er muligt for alle at deltage. Ikke engang i de på nationalt organiserede aktiviteter som f.eks. skoleidræt.

”På børn- og ungeområdet er det sådan, at vores yngste borgere med handicap helt generelt klarer sig dårligere gennem grundskoletiden, herunder til afgangsprøven. De afsluttende prøver har vist sig at have markant betydning for, hvorvidt unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Et snapshot blandt en række mulige fra mit område, krop og bevægelse, fortæller, at mange børn og unge med handicap fritages fra grundskolens idrætsundervisning. Det til trods for, at det af Folkeskoleloven fremgår, at: Alle har ret til at blive inkluderet i det sociale fællesskab som idrætsundervisningen udgør. I FN’s Handicapkonvention, som er ratificeret i Danmark, står der tillige, at: Alle har ret til et liv med mulighed for deltagelse i idræt og bevægelse.”

Men vi tænker normalt på det danske samfund som meget lige?

”Et samfund som det danske byder på mængder af uligheder, der systematisk in- og ekskluderer enkeltpersoner, mindre grupper og bredere befolkningslag fra afgørende fællesskaber. Hvis vi vil være et samfund der bygger på et medborgerskabsprincip, med rettigheder og pligter for alle, så skal vi den ulighed til livs. Her ser jeg at vejen frem for såvel individ-, gruppe- og samfundsorienterede indsatser, er forpligtende samarbejder mellem partnere på tværs af stat, marked og civilsamfund.”

”Universelt Design forpligter os på at skabe et liv og en hverdag, hvor der er plads til alle og hvor der er muligheder til alle”

Hvad gør sådan et benspænd som at tænke dit forskningsområde, ind i FNs dagsorden Leave No One Behind?

”For mig som forsker er der en utrolig spændende forpligtelse i det at sammentænke Universelt design med Verdensmålenes ”leave no one behind” agenda. I den forbindelse mener jeg at det er forskningens rolle at tilvejebringe den viden, vi skal bygge på, for at vi kan komme i mål, med den meget store og meget vigtige dagsorden.”

’komplekse udfordringer, kalder på komplekse svar. Mange af de problematikker og dagsordner der ligger inden for det her felt, skal løses i samarbejde mellem mange fagfelter og sektorer. Jeg håber at vi I netværket, kan få taget hul på nogen af de tværfaglige problematikker og i fællesskab komme lidt tættere på at finde løsninger der kan medvirke til at flere mennesker kan deltage i samfundet.”

Hvis du er interesseret i bevægelse og deltagelse i idræt, for mennesker med funktionsnedsættelse kan du fortsætte din læsning her.

Særudgave af tidsskriftet MOV:E med fokus på inklusion af alle grundskolens elever i idrætstilbuddet uanset funktionsevner.

https://www.epaper.dk/fiibl/move-/

ALLE TIL IDRÆT er en undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i idræt i folkeskolen. Bogen indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1.-9. klasse med tilpasninger til elever med forskellige funktionsnedsættelser.

Download Alle til idræt gratis – Videnscenter om handicap (videnomhandicap.dk)

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Thomas Skovgaard

Medlem af Bevica Fondens forskernetværk

Læs flere forskerprofiler

Del: