MENNESKELIG MANGFOLDIGHED

Idealmennesket eksisterer i realiteten ikke. Vi er forskellige; i højde og drøjde, i alder og køn, i funktionsevne og behov. Og vores funktionsevne forandrer sig hele livet. Diversitet i funktionsevne er derfor normen fremfor undtagelsen, og det er nødvendigt at dette inkluderes når vi formgiver og fremtidssikrer rammerne for det levede liv, så alle er inkluderet. 

Ambitionen for Universal Design Hub er at sætte en forandringsproces af vores fælles forståelse af idealmennesket i gang. Det gør vi gennem øget brug af det værdibaserede begreb universal design, som løftestang for Verdensmålenes overskrift Leave no one behind. 

Forskernetværk 

Universal Design Hub faciliterer to tværfaglige netværk, med det formål at styrke fagfeltet universal design som forskningsbaseret, tværfagligt vidensfelt. Universelt design kan ikke løftes inden for en enkelt disciplin, og forskerne i netværket dækker hver især fagområder der er med til at formgive de væsentligste rammer for det levede liv. 

Netværkets deltagere er forskere, der arbejder med universal design i deres undervisning og forskning i deres individuelle faglige disciplin. Inde for f.eks. byggeri, design, sundhed og ingeniørkundskab.

Mød medlemmer af netværket
Bevica Scholarship Programme

Bevica Fonden inviterer studerende og undervisere på danske universiteter, professionshøjskoler og designskoler til at deltage i Bevica Scholarship Programme. Programmet støtter innovative og dristige tænkere i at undersøge, hvordan deres faglighed kan bidrage til udviklingen af universelt design som løftestang for forpligtelsen i FN’s Verdensmål om at ingen lades tilbage i rejsen mod et mere inkluderende og bæredygtigt samfund for alle – uanset funktionsevne. 

Bevica Scholarship Programme
Viden

Universelt design handler om at skabe ligeværdige løsninger, der sikrer at alle – herunder mennesker med handicap – tænkes ind i indretningen af samfundet. Inklusion i samfundet kan ikke løftes i én sektor eller af én faggruppe. 

Hvis alle skal med, skal vi løfte i flok. For at opnå det mål, må vi udvikle ny tværfaglig viden og undervisning. 

Her kan du finde podcast, artikler og forskerprofiler med fokus på Universelt design og Leave No one Behind Agendaen.

Få mere viden