Vadehavscentret gårdrum med legeområde, flisestier og planter

Foto: Adam Mørk

Vadehavscentret og det nære landskab

Det nære landskab omkring Vadehavscentret skal naturligvis være en oplevelse for alle.                                                                 

Vadehavet, der er på UNESCO’s liste over verdens naturarv som et af de vigtigste vådområder i verden, er et yndet udflugtsmål for mange mennesker. Og mange lægger samtidig også vejen forbi Vadehavscentret, der formidler områdets unikke natur og dyreliv. Vadehavscentret er – efter en omfattende om- og tilbygning – en attraktion i sig selv og fremstår som et enestående skulpturelt element i pagt med naturen.

Det nye Vadehavscenter har samtidig lagt vægt på at skabe den bedst mulige oplevelse for alle i det nære landskab omkring centret. Centret har i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania, Esbjerg Kommune og Marianne Levisen Landskab udarbejdet og realiseret en landskabsplan med fokus på den ligeværdige tilgængelighed og oplevelse for alle. I centrets nye gårdhave kan alle derfor komme omkring, og alle børn kan, på hver sin måde, indtage og opleve gårdrummets muligheder for leg og oplevelser. Sandkassen er eksempelvis udformet, så børn let og uhindret kan trille ned i den, og ”sandskåle” er udformet i en højde, så børn i kørestole kan være med i legen. Værkstedsborde er ligeledes tilpasset børn og kørestolsbrugere.

I det nære stiforløb er elementer til leg og naturformidling bundet sammen af et niveaufrit og sammenhængende forløb med kørefast grus og trædæk, der gør det muligt for kørestolsbrugere at være en del af aktiviteterne. Omkring den udgravede sø ledes stien tilgængeligt videre, så kørestolsbrugere kan komme helt tæt på vandoverfladen og deltage i aktiviteter, der knytter sig til søens natur.

Om- og tilbygningen er udført af Dorte Mandrup, og landskabsplanen er udført af Marianne Levisen Landskab.

Se pressemeddelelse

Status

Vadehavscentret blev indviet 2. februar 2017 med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Esbjerg Kommune

Samarbejdspartnere
Vadehavscentret, Esbjerg Kommune, Realdania og Bevica Fonden.

Finansiering
Esbjerg Kommune, Realdania og Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
1,5 mio. kr.

Kontaktperson
Lilli Lindberg, Bygningskonstruktør, Esbjerg Kommune, lml@esbjergkommune.dk

Links
http://www.vadehavscentret.dk/