Mønstedkalkgruber

Fotograf: Christina Capetillo

Universelt design og tilgængelighed for alle

Universelt design og tilgængelighed for alle skal være en naturlig del af den faglige selvforståelse hos de arkitekt- og designstuderende på KADK.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) vil i samarbejde med Bevica Fonden udvikle og styrke KADK’s undervisning og forskning i universelt design og tilgængelighed for alle.

Det er vigtigt, at kommende arkitekter og designere i løbet af deres studietid får forskningsbaseret undervisning og viden om inklusion og tilgængelighed, og at de studerende evner at omsætte viden til arkitektoniske løsninger. Ambitionen er, at tilgængelighed ikke skal ses som et særligt hensyn, men som en naturlig del af arkitektur og design.

For at kunne udvikle undervisningen på et tilstrækkeligt højt niveau omfatter samarbejdet en række forskningsaktiviteter over en 7-årig periode. Forskningsaktiviteterne har tre indbyrdes forbundne formål:

  • At styrken forskningen ved at udvikle og fastholde stærke forsknings- og undervisningskompetencer på området og samtidig styrke skolernes position nationalt og internationalt. Det sker gennem et 3-årigt adjunktur, hvor adjunkten understøttes af et 3-årigt Bevica Gæsteprofessorat og af en af KADK’s seniorforskere.
  • At styrke KADK’s kobling til fagets praksis i form af to erhvervs-ph.d.er, der dækker hele skalaen inden for det byggede miljø fra landskab til bygningsniveau.
  • At sikre en forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet gennem integration i den tværgående undervisning og gennem en række arrangementer, som workshops med studerende, studenterkonkurrencer, symposier og sommerskole.

Læs mere om samarbejdet på KADK’s hjemmeside.

Status

Forskning og undervisning i 2018/19
I studieåret 2018/2019 blev der holdt et undervisningsforløb med titlen Different Bodies, herunder en workshop, som fik stor gennemslagskraft. Både internt i forhold til de studerendes tilgang til inklusion og eksternt på Milan Design Week og Folkemødet på Bornholm.

I 2019/2020 erstattes Different Bodies af et nyt projekt under titlen Growing, som involverer 170 nye kandidatstuderende (design-, arkitektur- og CBS-studerende). Med fokus på den aldrende krop erfarer de studerende, hvordan et udgangspunkt i forskellighed og inklusion kan bidrage til deres designprocesser. Som i 2018/19 omdannes udvalgte studieprojekter fra workshoppen til en samlet udstilling, der kan opleves på Milan Design Week og Folkemødet 2020.

I 2020 fortsættes arbejdet på Virtual Scenario Responder og øvrige eksisterende forskningsprojekter, og forskningsteamet forventes at blive udvidet med en erhvervs-ph.d.

Folkemødet 2019 i verdensmålenes tegn
KADK og Bevica Fonden deltog som arrangør på Folkemødet 2019 i et større samarbejde med Muskelsvindfonden og Akademisk Arkitektforening. Med et event, en debat og en stor mangfoldighedsfest stillede parterne skarpt på verdensmålenes tværgående princip Leaving no one behind.

Se optagelsen af debatten “Designer vi kun til gennemsnittet?”

Different Bodies vises på designmessen i Milano
Udstillingen Different Bodies blev skabt til lejligheden i forbindelse med overrækkelsen af Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018, men blev vist i en ny form på Milano Design Week og Tent London.

Læs om udstillingen Different Bodies i Milano 9.-14. april 2019 på KADK’s hjemmeside

KADK modtager Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018
Den 23. oktober modtog KADK Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018. KADK fik prisen for sin særlige indsats for at gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af de studerendes faglige selvforståelse.

I forbindelse med prisoverrækkelsen viste de studerende på KADK deres resultat af en 14-dages workshop med temaet Different Bodies.

Se film fra workshoppen Different Bodies

Se film fra prisuddelingen

PROJEKTFAKTA

Projektejer
KADK

Samarbejdspartnere
KADK, Danske Handicaporganisationer, Force4 Architects, Gottlieb Paludan Architects og Bevica Fonden 

Finansiering
KADK og Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
4,9 mio. kr

Kontaktperson
Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder, KADK Arkitektskolen, jknud@kadk.dk

Link
www.kadk.dk