Designlaboratorie Move Green

Foto: Valnesfjord Helsesportsenter i Norge

Udendørs designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen

Et stort udendørs forsøgslaboratorie skal hjælpe med at gøre naturen mere tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. Forskerne skal bruge laboratoriet til at udvikle metoder til at gøre naturområder tilgængelige uden samtidig at ødelægge deres sundhedseffekt. Laboratoriet danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet. Move Green Lab bliver det første laboratorie af sin slags i verden. 

Move Green Lab er et 5 hektar stort udendørs forsøgslaboratorie, der er ved at blive etableret i Arboretet i Hørsholm. Bag projektet står Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet i samarbejde med en række fonde.

I det nye forsøgslaboratorie vil professor Ulrika K. Stigsdotter og hendes kolleger forske i design, sundhed og brug af naturmiljøer, som er specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Naturen har beviseligt en positiv effekt på menneskers sociale, fysiske og mentale sundhed. Men mange mennesker med bevægelseshandicap er ufrivillige indemennesker, og de har ofte flere helbredsproblemer end mennesker uden bevægelseshandicap. Sundhedspotentialet er derfor så meget desto større for denne del af befolkningen.

Arboretet i Hørsholm er et unikt naturmiljø, som siden 1936 har været brugt til forskning og undervisning på Københavns Universitet.

Move Green-projektet bygger på resultaterne af et forprojekt, der afdækkede, hvad der forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at komme ud i naturen og få gavn af den. Resultaterne er samlet i rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap.

Professor MSO Ulrika K. Stigsdotter fortæller om projektet:

”Resultaterne fra rapporten er alarmerende og viser, at mennesker med bevægelseshandicap ikke har samme adgang til naturen som den øvrige befolkning. Det vil vi forandre med vores nye projekt – Move Green! En vigtig brik i dette forandringsarbejde er at sprede resultaterne fra vores forskning via workshops, hvor vi hjælper praktikere og naturforvaltere med at implementere resultaterne fra forskningen. Samtidig vil vi inddrage vores resultater i vores undervisning af fremtidens landskabsarkitekter. Vores ambition er, at næste generation af landskabsarkitekter bliver rustede med værktøjer og et tankesæt til at arbejde aktivt og kreativt med at få gjort naturen og grønne områder tilgængelige for alle.”

Rapporten kan downloades fra projektets hjemmeside.

Se pressemeddelelse.

Status
Rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener skyder projektet i gang den 14. januar 2019 med et arrangement for indbudte gæster i Arboretet i Hørsholm.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet

Samarbejdspartnere
Danske Handicaporganisationer, 15. Juni Fonden og Bevica Fonden

Finansiering
Københavns Universitet, 15. Juni Fonden, Bevica Fonden, Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden. Samlet budget: 14 mio. kr.
Forprojektet blev finansieret af Københavns Universitet, 15. Juni Fonden, Bevica Fonden, Friluftsrådet og Miljø- og Fødevareministeriet (Den Sociale Naturpulje)

Bevilling fra Bevica Fonden
4 mio. kr. til projektet plus 0,5 mio. kr. til forprojektet

Kontaktpersoner
Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, landskabsarkitekt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, uks@ign.ku.dk

Anette Bill-Jessen, kommunikationskoordinator, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, anbj@ign.ku.dk

Tony Bech, chefkonsulent, Danske Handicaporganisationer, tb@handicap.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@universaldesignhub.dk

Else Mikkelsen, sekretariatschef, 15. Juni Fonden, else.mikkelsen@15junifonden.dk

Tine Wickers, kommunikationschef, Nordea-fonden, tw@nordea-fonden.dk

Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, bc@loa-fonden.dk

Link
Projektets hjemmeside