Overrækkelse af Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2016.

Tilgængelighedsprisen 2016

Egmont Højskolen i Hou får Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2016, fordi det er et helt særligt sted, hvor livsmod, glæde og mangfoldighed sprudler.

Egmont Højskolen er en højskole for alle, men også en højskole med en særlig forkærlighed for mennesker med handicap. Højskolen har siden den blev stiftet i 1956, som den første skole for mennesker med handicap, arbejdet for at skabe det bedste grundlag for mennesker med et bevægelseshandicap.

Det handler for Egmont Højskolen om udvikling, indlæring og overvindelse og i særdeleshed om fællesskab.

For Sonja Mikkelsen, højskolens bestyrelsesformand, er det netop kerneværdierne i opholdet på skolen ”at mennesker med vidt forskellig bagrund mødes i et forpligtende fællesskab, hvor livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse hele tiden er i fokus.”

For højskolens forstander Ole Lauth handler det også om, at eleverne gennem medindflydelse på næsten hvad som helst lærer at tage ansvar og derigennem lærer at træffe vigtige beslutninger, når det kommer til deres eget liv ”Elever med handicap og elever, der fungerer som hjælpere (assistenter) i den frie tid på højskolen, skal lære at træffe beslutninger om det fælles, men også om det at få et værdigt liv. Et liv baseret på den myndighed, som et hvert menneske skal lære at beherske. Solidaritet er også en værdi, som eleverne skal have med fra skolen”.

Da Højskolen i 1956 tog imod det første hold elever, var det i en gammel villa i 4 etager fra 1880erne. Enkesædet Holsatia var nok mere charmerende og smukt end tilgængeligt. I dag er forholdene noget helt andet. Der er ikke alene plads til lidt over 200 elever, der er også fitnessfaciliteter, klatrevæg, varmtvandsbassin, svømmehal og ikke mindst en vandrutsjebane, der er tilgængelig for alle. Naturligvis.

Den gamle villa lagde også kimen til et særligt forhold mellem Egmont Højskolen og Bevica Fonden, da fonden tilbage i 50’erne ejede og drev villaen som ferie- og rekreationstilbud til de ortopædiske hospitalers brugere. Men det lykkedes Egmont Højskolens første forstander at overtage villaen med stor støtte fra Fonden.

”Egmont Højskolen er et helt fantastisk sted, der med et nærmest utrætteligt engagement og med en pæn portion stædighed arbejder for at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Helt i tråd med vores værdigrundlag. Men Egmont Højskolen har naturligvis også en særlig plads i vores hjerte og historie, og jeg er glad for, at fonden tilbage i 50’erne overlod villaen til den nuværende forstanders far. Det var en klog beslutning” fortæller Torben Svanberg, bestyrelsesformanden i Bevica Fonden med et smil.

Egmont Højskolen

I 1956 etableredes Egmont Højskolen i bygninger overtaget fra Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Bygningerne var særdeles utilgængelige for mennesker i kørestol, hvorfor der i 1961 blev indviet en ny og særdeles tilgængelig højskole. Højskolen er siden blevet udbygget i mange etaper og kan i dag rumme 200 elever med og uden funktionsnedsættelse. Seneste tiltag er Vandhalla, Danmarks mest handicaptilgængelige svømmehal, hvor der ud over for højskolens egne elever også er åbent for offentligheden. Højskolen ligger i Hou ved Odder.

Egmont Højskolen er en almindelig folkehøjskole, som har en særligt ansvar over for mennesker med handicap. Højskolen udbyder kurser af 18 og 24 ugers varighed efterår og forår. I sommerperioden udbydes kurser af 1 uges varighed.  Skolen har en fast medarbejderstab på ca. 100 mennesker.

Højskolens værdigrundlag er baseret på værdighed, myndighed og solidaritet.

www.egmont-hs.dk

.