Overrækkelse af Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2014

Tilgængelighedsprisen 2014

Force4Architects får Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2014 for deres engagement og evne til at tænke tilgængelighed ind som en naturlig del af deres arkitektoniske løsninger.                                 

For Force4 er traditionelle ramper og synlige løsninger utænkeligt.  De kalder selv deres tilgang for intuitiv tilgængelighed.
Bevica Fondens tilgængelighedspris uddeles en gang om året og gives til en person eller organisation, som gør en særlig indsats for mennesker med bevægelseshandicap. I år går prisen til Force4Architects.

Bestyrelsesformand Torben Svanberg fra Bevica Fonden er imponeret over, hvor elegant Force4 får tænkt tilgængeligheden ind i deres arkitektoniske løsninger ”men det der glæder os mest, er deres engagement og omtanke, når det gælder mennesker med bevægelseshandicap.  For Force4 handler det nemlig helt naturligt om at skabe løsninger, der inkluderer alle. Derfor er det også en glæde at kunne uddele dette års tilgængelighedspris til en tegnestue, der med de gode eksempler viser nye veje for, hvordan der skabes ligeværdig tilgængelighed og dermed tilgængelighed for alle til vores bygninger”.

Force4s liste over de gode eksempler er lang og tæller bl.a. Danske Handicap Organisationers Hus i Høje Taastrup og Vandhalla, Danmarks nok mest tilgængelige svømmehal på Egmont Højskolen ved Hou. Projekter, som også har givet tegnestuen hædrende omtale for deres arbejde med tilgængelighed på den internationale arkitektforenings verdenskongres i Durban.

Force4  blev egentligt først opmærksom på tilgængelighed som et designparameter, da de i 2004 fik til opgave at komme med bud på fremtidens handicapboliger til unge med fysiske handicap. Opgaven viste sig at danne kimen til det, der i dag er blevet tegnestuens mantra og særlige varemærke.

”Det er jo fantastisk både at få lov til at skabe bedre vilkår for bevægelseshandicappede og samtidig udforske et uopdyrket område inden for arkitekturen. Tilgængelighed fylder rigtig meget i vores daglige arbejde på tegnestuen, derfor er vi også meget beærede over at være den første tegnestue, der modtager Tilgængelighedsprisen. For os viser det, at der lægges mærke til, hvad vi gør, og at vi gør en forskel” siger Andreas Lauesen, stifter af Force4. 

Force4 vil bruge prisen på de 100.000 kr. til at styrke deres viden om tilgængelighed gennem et non-profit researchprojekt ”Intuitiv Tilgængelighed”.  Projektet skal undersøge hvordan tilgængelighed kan gøres til en mere integreret og intuitiv del af arkitekturen, hvor alle kan finde rundt og opleve de forskellige rumligheder uden forudgående forklaringer eller forberedelser.

”Man bruger alle sanserne, når man indtager et rum, men i dag er alle sanser sjældent repræsenteret, når vi skaber rum.  I vores researchprojekt vil vi derfor undersøge, hvilke arkitektoniske parametre der kan arbejdes med for at aktivere hver enkelt sans og undersøge, hvilke muligheder sanserne giver for at skabe en mere varieret og meningsfyldt arkitektur, der kan opleves af alle,” forklarer Andreas Lauesen, Force4.

FORCE4ARCHITECTS

Force4 Architects har de seneste ti år arbejdet intensivt med en række projekter, hvor tilgængelighed og velfærdsteknologi er brugt som udgangspunkt for selve designprocessen. Tegnestuen har en meget bred erfaring med at tegne huse til samfundets særligt udsatte grupper, som fx svært fysisk og kognitivt handicappede mennesker samt psykisk sårbare mennesker. Force4s styrke ligger i at identificere særlige behov hos brugerne og omsætte dem til indholdsrig, meningsfuld og sanselig arkitektur.

www.force4.dk