Tilgængelighedsprisen 2012

Bevica Fonden har besluttet at give Fondens Tilgængelighedspris 2012 til DSB.                                                                                              

“Vi har denne gang valgt at tildele DSB prisen på de 100.000 kr., fordi DSB med sin tilgængelighedspolitik bidrager aktivt til, at tilgængeligheden forbedres for mennesker med nedsat mobilitet”, udtaler adm. direktør for Bevica Fonden, Torben Svanberg, i anledning af prisoverrækkelsen torsdag den 29. november i Mogens Dahl Koncertsal i København.

“Bevica Fonden har gennem de senere år intensiveret sit fokus på tilgængelighed, hvilket betyder, at Fonden har ydet støtte til for eksempel parker og naturstier og i det hele taget aktiviteter i det offentlige rum, herunder bygningsadgang, til glæde for vores målgruppe”, siger Torben Svanberg videre.

I DSB er formand for DSB’s Handicappanel og medlem af DSB’s bestyrelse Hans Christian Kirketerp-Møller glad for prisen. “Vi er meget glade for prisen på 100.000 kr., som vi har besluttet skal bruges til at fremme tilgængeligheden på stationsforpladsen på  Fredericia banegård”, og forklarer videre: “I et tæt samarbejde med Fredericia Kommune vil vi videreføre det gode samarbejde om, at kunder med nedsat mobilitet, såvel som borgere i Fredericia får lettere ved at orientere sig mellem byen, stationsforpladsen og stationsforhallen”.

Ifølge Hans Christian Kirketerp-Møller fokuserer DSB på en løbende forbedring af den fysiske/funktionelle tilgængelighed til stationer, perroner og tog i et tæt samarbejde med Banedanmark og kommunerne. DSB lægger også stor vægt på hjælp og service til DSB’s kunder med nedsat mobilitet fra forhal, til perron og ind- og udstigning af toget.

Hos Danske Handicaporganisationer hilser formanden Stig Langvad også velkommen, at prisen gives til DSB: “Fra handicaporganisationerne er vi tilfredse med det “sporskifte”, som vi har set hos DSB gennem de senere år med hovedvægten på brugerinddragelsen. Det har betydet, at vi regelmæssigt er blevet indkaldt til møder om for eksempel udformning af nye tog, som for eksempel IC4”, siger Stig Langvad. Et andet område, som Danske Handicaporganisationer sætter højt, er den service man får, når en handicappet skal planlægge en togrejse.