Tilgængelighedsprisen 2011

Bevica Fonden uddeler tilgængelighedspris til borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune og 100.000 kr. til et tilgængelighedsprojekt i kommunen.                     

Bevica Fonden har tildelt borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune ”Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2011”. Hæderen blev overrakt Michael Ziegler af fondens formand Børge Munk Ebbesen.

Tilgængelighedsprisen er et nyt tiltag fra Bevica Fondens side, efter at fonden i en årrække har haft intensivt fokus på og støttet tilgængelighedsfremmende foranstaltninger økonomisk.

Som begrundelse for valget af netop Michael Ziegler sagde Børge Munk Ebbesen bl.a.:

”Michael Ziegler har medvirket til, at der er blevet sat fokus på og skabt en ny handicappolitik i Høje-Taastrup Kommune, der baserer sig på ligeværd, respekt og nedbrydning af barrierer, og har derved skabt gode vilkår for mennesker med handicap og skabt forståelse for, hvor vigtige disse elementer er for mennesker med handicap. Et arbejde, som har skabt præcedens og efterfølgende er blevet efterlevet af mange andre kommuner og institutioner.

I forbindelse med Danske Handicaporganisationers arbejde med at identificere en god geografisk beliggenhed for organisationens nye hovedkontor, kom Høje-Taastrup Kommune hurtigt på banen, og det første spadestik til huset er taget i Høje-Taastrup Kommune. Det har også været vigtigt for Michael Ziegler, at huset, adgangsforholdene til huset og fremtidige rekreative områder indgår som en naturlig del i Høje-Taastrups infrastruktur.”

Bevica Fonden har samtidig besluttet, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil få mulighed for at få indflydelse på et relevant tilgængelighedsprojekt gennem tilsagn om økonomisk støtte på 100.000 kr. Forslag vil blive indkaldt gennem de lokale medier, og en komite med bl.a. Michael Ziegler som medlem vil udvælge det endelige projekt. Projektet vil som nævnt blive støttet med 100.000 kr. fra Bevica Fonden.