Fotograf: Schønherr

Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne

Hvordan får man skabt tilgængelighed til kulturarven uden at gå på kompromis med kulturarvens autencitet?                                                        

En tur gennem Viborgs Historiske bykerne byder på fine små gamle haver, historiske gader og torve. Men byen er med sine mange niveauspring også en udfordring at komme rundt i, hvis man er dårligt gående, sidder i kørestol eller triller en barnevogn.

Viborg Kommune har derfor i samarbejde med en række fonde bundet mange af byens særlige steder sammen til en rute og en tur, der kan følges af alle. Ambitionen har været at skabe størst mulig tilgængelighed uden at skulle gå på kompromis med byens historiske præg og uden brug af synlige tilgængelighedstiltag. Det er sket ved bl.a. at udjævne niveauforskelle og skabe tilgængelighedsløsninger, der tager udgangspunkt i de historiske materialer, der allerede anvendes i byen i forvejen. Byens tilgængelighed er styrket med udvikling af en ny app, som gør det nemmere at finde rundt.

Team Schønherr har stået bag helhedsplanen, og projektet er samtidig et blandt flere projekter i et europæisk samarbejde, der har fokus på at skabe tilgængelighed for alle til historiske bykerner. Det europæiske samarbejde koordineres af det europæiske fondsnetværk European Foundation Centre (EFC). Netværket har fokus på videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. De øvrige deltagende byer er Avila (Spanien), Mulhouse (Frankrig), Sozopol (Bulgarien) Lucca og Torino (Italien).

Se animationsfilmen, der viser, hvordan der skabes tilgængelighed for alle til Viborgs historiske bykerne.


Status
Projektet blev indviet i september 2016 på Nytorv. Samtidig blev der lanceret en ny app, der byder på spændende historier og guider besøgende rundt til de historiske steder. I september 2017 blev projektet hædret med Arkitekturens Pris 2017.

I efteråret 2017 blev Viborg sammen med byerne Ljubljana, Lyon og Luxembourg nomineret til Europa Kommissionens Access City Award 2018. Ved prisoverrækkelsen i Bruxelles 5. december 2017 blev Viborg tildelt en specialpris for at have gjort den historiske bymidte lettere tilgængelig for mennesker med handicap.

Se tv-indslag om nomineringen.

Europa Kommissionen har offentliggjort, at Viborg Kommune igen i 2018 vinder en specialpris, nemlig i forbindelse med uddelingen af Access City Award 2019. Prisen uddeles den 4. december 2018 i Bruxelles.

Se pressemeddelelse

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Viborg Kommune

Samarbejdspartnere
Projektet indgår som demonstrationsprojekt i et europæisk samarbejde i regi af European Foundation Centre (EFC) og er forankret i en styregruppe med deltagelse af Viborg Kommune, Realdania, Arbejdsmarkedets Feriefond og Bevica Fonden

Finansiering
Viborg Kommune, Realdania, Vanførefonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
2,5 mio. kr

Kontaktperson
Jørgen Tryk Hansen, arkitekt, Viborg Kommune, jh7@viborg.dk

Link
Viborg Kommune og LHAC