Foto: DTU, Kaare Smith

Technology leaving no one behind

Bevica Fonden er gået sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om et projekt, der skal få ingeniørstuderende til at se tilgængelighed og universelt design som en naturlig del af processen, når de udvikler nye tekniske løsninger. Projektet skal være med til at indarbejde verdensmålenes princip ”Leaving no one behind” i strategi, forskning, uddannelse og studenteriværksætteri på DTU.

DTU og Bevica Fonden har indgået et samarbejde om projektet ”Technology leaving no one behind” eller ”Teknologi for alle”.

Projektets mål er at fremme inklusion og tilgængelighed som en naturlig del af design og udvikling af nye tekniske løsninger hos ingeniørstuderende på DTU. Altså fremme teknologi for alle. Det skal både ske gennem uddannelsen og gennem DTU Skylab, hvor studerende og forskere kan få råd og vejledning om at starte egen virksomhed.

Projektet vil blive tænkt ind DTU’s strategiske fokus på FN’s Verdensmål og social innovation. ”Leaving no one behind” er det tværgående princip bag verdensmålene.

– Vi er meget glade for at kunne være med til at udrulle dagsordenen om ”Leaving no one behind” på DTU. Det handler jo om at få alle med. Og der tror vi på, at det virkelig er noget, der rykker, hvis vi kan få inkluderende og universelt design ind under huden på dem, der skal udvikle nye tekniske løsninger og designe de ting, vi omgiver os med og bruger i hverdagen.

Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden

Danske Handicaporganisationer (DH) er strategisk partner i projektet. Desuden vil DH hjælpe de studerende med at række ud til relevante brugere og medlemsorganisationer for at skabe øget fokus på brugerperspektivet i designet af fremtidens inkluderende teknologi.

Læs mere på DTU Skylabs hjemmeside

Status
Projektteamet er blevet ansat, dvs. en projektleder, en projektkoordinator, en post.doc. og en studentermedhjælper. I december 2019 blev projektet skudt i gang med et kickoffevent med over 100 deltagere. Her gav både DTU, offentlige og private aktører plus repræsentanter fra handicaporganisationerne deres bud på, hvordan projektet kommer bedst i mål. I 2020 er planen at gennemføre seminarer og kurser for ingeniørstuderende og at få styrket iværksætteri med fokus på universelt design og strategiske samarbejder med eksterne virksomheder og organisationer.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
DTU

Samarbejdspartnere
DTU Skylab, DTU Management, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer

Finansiering
DTU
Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
5 mio. kr.

Kontaktpersoner
Marie Louise Pollmann-Larsen, projektleder, DTU Skylab, mlml@dtu.dk
John Paulin Hansen, Bevica professor, DTU Management, jpha@dtu.dk
Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@universaldesignhub.dk
Sif Holst, næstformand, Danske Handicaporganisationer, sho@handicap.dk

Link
DTU Skylab
Bevica professor John Paulin Hansen
Danske Handicaporganisationer