Mønstedkalkgruber

Fotograf: Kaare Smith, Blue Dot

Produktudviklingspulje til studerende på DTU

De studerendes kreativitet og iderigdom skal i spil, når det handler om at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med et bevægelseshandicap.

Danmarks Tekniske Universitet er et sted, der summer af kreativitet og iderigdom. DTU Skylab og Bevica Fonden har derfor indgået et samarbejde om en udviklingspulje, der skal styrke de studerendes motivation og ikke mindst muligheder for at udvikle produkter til mennesker med bevægelseshandicap. Ambitionen er, at puljen vil resultere i flere produkter, som kan styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv, og samtidig med at puljen kan gøre flere studerende opmærksomme på, at de kan være med til at gøre livet for mennesker med handicap noget nemmere.

Puljen uddeles i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap. Puljen er i første omgang på 200.000 kr. og uddeles over to runder. Puljen uddeles via Skylab Funding i regi af DTU Skylab.

DTU Skylab er en innovationsplatform, hvor de studerende kan få råd og vejledning om start af egen virksomhed og samtidig frit benytte Skylabs værksteds- og kontorfaciliteter.

Status

I første runde er der uddelt legater til tre meget spændende ideer, der nu skal udvikles til konkrete produkter, som på hver sin måde kan understøtte livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap. Det ene er bysædet, som skal gøre det mere overkommeligt for dårligt gående at komme rundt i byen, fordi de med bysædet får mulighed for at tage en kort pause. Bysædet kan eksempelvis etableres på lygtepæle. Det andet produkt er Enable, der handler om at gøre smart home-apparater mere tilgængelige for mennesker med motoriske funktionsnedsættelser ved hjælp af øjenstyringsteknologi. Tanken er en mere simpel og intuitiv platform, som kan anvendes via mobiltelefonen. Det sidste produkt er et kommunikationsværktøj til intensivafdelinger, hvor patienter ved hjælp af bevægelser med hovedet og en tablet kan kommunikere med omverdenen. Produktet er fx nyttigt, hvis man som patient på en intensivafdeling er koblet op til en masse apparatur, men ikke kan tale og samtidig er motorisk udfordret.

Puljens anden runde uddeles i foråret 2018.

PROJEKTFAKTA

Samarbejdspartnere
DTU og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Bevilling fra Bevica Fonden
200.000 kr.

Kontakt person
Pål Simon Fernvall, projektleder, DTU Skylab, psfe@dtu.dk

Link
DTU Skylab

Omtale af projektet