Privatlivspolitik for Bevica

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bevica Fonden (“vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med tildeling af legater og brug af hjemmesiden, herunder oprettelse af brugerprofil.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Bevica Fonden, CVR-nr. 75 57 63 15
Linnésgade 18, 1. sal
1358 København K

Email: info@bevica.dk
Telefon: 39 54 02 00

Fælles dataansvar

For en del af dine personoplysninger er Bevica Fonden fælles dataansvarlige med Vanførefonden. Dette skyldes, at Bevica Fonden administrerer Vanførefonden. Det betyder at vi anvender det samme legatsystem for håndtering af ansøgninger, men med hver sin selvstændige indgang.

Vanførefondens kontaktoplysninger er som følger:

Vanførefonden, CVR-nr. 65 24 27 10
Linnésgade 18, 1. sal
1358 København K

Email: info@vanfoerefonden.dk
Telefon: 39 54 02 00

Det fælles dataansvar gælder kun for de stamoplysninger, du indtaster i vores legatsystem, når du ansøger om legater, dvs. dit navn, telefonnummer og din email, og det fælles dataansvar vil kun have betydning for, hvornår vi sletter disse stamoplysninger, da disse først slettes ved udløbet af opbevaringsperioderne i begge fonde.

Det er aftalt mellem Bevica Fonden og Vanførefonden, at du frit kan rette henvendelse til begge fonde, hvis du har spørgsmål, eller i øvrigt ønsker at gøre brug af dine rettigheder. I sådanne tilfælde forpligter vi os til at sikre, at den korrekte juridiske enhed håndterer din henvendelse.

Vanførefondens privatlivspolitik kan findes her.

Kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på telefon 39 54 02 00 (mandag – torsdag kl. 9:00-12:00) eller på e-mail info@bevica.dk.

Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for vores behandling af personoplysninger.

Behandling af ansøgning om tildeling af legater, generel kontakt samt cookiedata

Når du ansøger om at blive taget i betragtning til tildeling af et legat, beder vi dig om at indtaste en række personoplysninger i et online ansøgningsskema. Vi anvender disse personoplysninger i behandlingen af din ansøgning og i forbindelse med en eventuel bevilling af legat. Vi anvender også dine personoplysninger til at komme i kontakt med dig, hvis du skriver til os via hjemmesiden. I tilfælde af, at bevilling af legat tilbydes, anvender vi desuden dine personoplysninger i forbindelse med lovpligtig indberetning til relevante offentlige myndigheder.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, email, adresse, telefonnummer, bankkontonummer samt CVR-nr. Såfremt du tidligere er blevet tildelt midler fra os, behandler vi også din ansøgningshistorik.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, fx helbredsoplysninger.

Kilderne til personoplysningerne

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, når du opretter dig som bruger, eller når du opretter en ansøgning om tildeling af midler i vores online ansøgningsskema. Dine personoplysninger kan desuden være indeholdt i dokumentation sendt til os fra andre, herunder en organisation, som du er tilknyttet, i forbindelse med organisationens ansøgning om midler til et projekt, som du er tilknyttet.

Behandlingsgrundlaget

Vi behandler generelt dine personoplysninger med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b samt til dels GDPR, art. 6.1.f. Behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b, når behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om at yde støtte til dig, mens behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f, når dette ikke er tilfældet. Vores legitime interesser i denne behandling er at kunne komme i kontakt med dig og/eller behandle dine personoplysninger, når dine personoplysninger er indeholdt i dokumentation sendt til os fra andre, herunder en organisation, som du er tilknyttet, i forbindelse med organisationens ansøgning om midler til et projekt, som du er tilknyttet.

I de tilfælde, hvor vi behandler følsomme personoplysninger, vil dette ske med hjemmel i GDPR, art. 9.2.f. Når vi behandler dit CPR-nr., vil det ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. GDPR, art. 87.

Du kan i øvrigt læse mere om vores hjemmesides brug af cookies her. Behandling af cookiedata sker med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f. Vores legitime interesse er at kunne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Bogføringsmateriale opbevares i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. For yderligere information om opbevaringsperioderne for cookies henvises til vores cookiepolitik.

Modtagere

Vi vil om nødvendigt dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder i forbindelse med tildeling af midler.

Pligtmæssige informationer OGSÅ på ansøgningstidspunktet

Oplysningerne, som fremgår ovenfor under Kategorier af personoplysninger, er – CVR nr. og bankkontonummer –af obligatoriske af hensyn til bruger- og sagsoprettelse. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke behandle din ansøgning, hvorfor ansøgningen vil blive afslået.

Skal vi udbetale midler til dig, fx i forbindelse med imødekommelsen af ansøgning om tildeling af midler, vil det på tidspunkt være nødvendigt for os at behandle dit CVR nr. og bankkontonummer. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke tildele dig midler.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, art. 6.1.e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller art. 6.1.f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
  • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Bevica Fonden på email rettigheder@bevica.dk eller på telefon 39 54 02 00 (mandag – torsdag kl. 9:00-12:00).

Senest opdateret: 5. januar 2021