Øget tilgængelighed i byggeriet gennem dialog og brugerrådgivning

Hvordan kan handicaporganisationerne styrke tilgængeligheden og fokus på universelt design i det byggede miljø?                                              

Danske Handicaporganisationer sætter sammen med alle medlemsorganisationerne fokus på, hvordan de som brugerorganisationer kan styrke deres rolle og kompetencer, når det handler om at skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø. De gode løsninger er ikke alene bygherre og rådgivers ansvar, men også brugerorganisationernes.

Danske Handicaporganisationer og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet har derfor etableret et ph.d.-projekt, der skal afdække brugerorganisationernes rolle og udfordringer i dialogen med byggeriets parter med henblik på at styrke brugerorganisationernes viden og kompetencer for derigennem at kunne løfte kvaliteten og den ligeværdige tilgængelighed.

Sigtet med ph.d.-projektet er at udvikle et målrettet kompetenceudviklingsforløb, der styrker DHs medlemsorganisationers rådgivningsarbejde.

Status

Ph.d.-projektet er gået ind i sin afsluttende og skrivende fase, hvor det empiriske materiale samles i afhandlingen og sættes i et teoretisk perspektiv. Den empiriske viden dækker 3 års deltagende observation, 32 interviews og 3 casestudier, som sammen danner en kvalitativ treklang. Materialet samles i en monografi på dansk.

Der er udgivet fire artikler, som alle kan læses på René Sørensen Overbys forskningsprofil på Aalborg Universitets hjemmeside

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Danske Handicaporganisationer i samarbejde med SBi ved Aalborg Universitet

Samarbejdspartnere
Projektet er forankret i en styregruppe med deltagelse af DH, SBi, DHF og Bevica Fonden. Derudover er der tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra byggeriets parter og relevante interesseorganisationer

Finansiering
DH, SBi, Vanførefonden og Bevica Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
1,4 mio. kr

Kontaktpersoner
Rene Sørensen Overby, arkitekt MAA, ph.d.-studerende, SBi, rene@universaldesignhub.dk, og
Sif Holst, næstformand i DH, sho@handicap.dk