Mønsted-Kalkgruber-fotograf-Steffen-Stamp

Fotograf: Steffen Stamp

Mønsted Kalkgruber – en ligeværdig oplevelse for alle

Tilgængelighed skal opleves som en naturlig del af helheden og ikke som synlige tiltag. Alt skal være for alle.                                                                   

Den besøgende skal ikke opleve, at der er gjort særlige tiltag for at imødekomme gangbesværede og kørestolsbrugere. Med det som udgangspunkt har Bevica Fonden i samarbejde med den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, Realdania, Naturstyrelsen og landskabsarkitektfirmaet Schønherr udarbejdet en landskabsplan, der binder det særlige landskab, de historiske bygninger og gruberne sammen til en ligeværdig adgang og oplevelse for alle. Landskabsplanen bringer samtidig det helt unikke kulturhistoriske landskab i spil som en ny attraktion.

Det er også ambitionen, at landskabsplanen for Mønsted Kalkgruber skal fungere som et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe ligeværdig adgang for alle uden at gå på kompromis med det arkitektoniske udtryk og uden synlige tilgængelighedstiltag. Det handler ”blot” om at tænke tilgængelighed ind fra starten og som en grundlæggende præmis.

Landskabsplanen tager udgangspunkt i de materialer, der er vurderet at passe bedst til stedets karakter, og der er ikke brugt synlige tilgængelighedstiltag som ramper eller lignende. Tilgængeligheden er skabt ved en bevidst og nænsom regulering af terrænet, så stedets eksisterende landskabsformer er reguleret så lidt som muligt. Det samme gælder i gruberne.

Kostet beton – der har en smuk visuel sammenhæng med kalken – er det materiale, der binder stedets attraktioner sammen. Derudover er der anvendt slotsgrus og lignende til mindre stier og opholdspladser, og der er anvendt trædæk der, hvor det er nødvendigt med særlige tiltag for at løse terrænforskelle.

Læs mere om projektet på Schønherrs hjemmeside.

Mønsted Kalkgruber blev indviet 1. september 2017 med deltagelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Se pressemeddelelse.

Status

Mønsted Kalkgruber tildeles europæisk pris
Mønsted Kalkgruber er udvalgt af den internationale jury i the European Garden Award som et af Europas 3 bedste udviklingsprojekter i kategorien “Bedste udvikling af et betydningsfuldt kulturlandskab i Europa”.
Gruberne er valgt på baggrund af områdets smukke natur og den måde, tilgængelighed er blevet integreret i et unikt historisk kulturlandskab. Det er kun anden gang, at der tildeles en European Garden Award til et dansk sted.

Læs mere om prisen på Schønherrs hjemmeside

Mønsted Kalkgruber vinder Arkitekturens Pris 2018 i Viborg Kommune
Den 28. september 2018 modtog Mønsted Kalkgruber Arkitekturens Pris i Viborg Kommune.
Prisen gives til smukke bygninger, veltilpassede ombygninger, restaureringer, byrum og andre anlægsarbejder, der anses for at bidrage til forskønnelse af Viborg Kommune.

Mønsted Kalkgruber vinder Tilgængelighedsprisen 2018 i Viborg Kommune
Den 20. juni 2018 blev Mønsted Kalkgruber tildelt Viborg Kommunes tilgængelighedspris. Viborg Handicapråd uddeler hvert år en pris til en person, virksomhed eller forening i Viborg Kommune, der har gjort en særlig indsats for tilgængelighed for alle.

– Der er lavet en fantastisk flot tilgang. Der er tilgængeligt i meget vid udstrækning, handicapparkeringspladserne er tæt på indgangen, og man kan komme helt ned i kalkgruberne, fordi toget har fire pladser til kørestole. Nede i gruberne er der trægangbroer, så man kan køre med kørestole, gå med rollator eller gå med sine krykker. Det hele er oven i købet gjort med omtanke, så det også er smukt, siger handicaprådets formand Ulla Serup Thomsen.

Læs mere om tildelingen i artiklen i Viborg Folkeblad.

Hent landskabsplan

PROJEKTFAKTA

Projektejere
Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber

Samarbejdspartnere
Mønsted Kalkgruber, Naturstyrelsen, Realdania, Bevica Fonden og Arkitektfirmaet Baumann-Boe Whitehorn

Finansiering
Mønsted Kalkgruber, Naturstyrelsen, Realdania, Bevica Fonden, Viborg Kommune, Vanførefonden, Færchfonden, A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden

Bevilling fra Bevica Fonden
Landskabsplanen og et bidrag på 3,3 mio. kr. til projektets realisering

Kontaktperson
Rikke Friis, direktør, Mønsted Kalkgruber, rikke@monsted-kalkgruber.dk

Link

Tilgængelighedspris 2018

Mønsted Kalkgruber

Tv-indslag

Schønherr