“Livet med bevægelseshandikap – Børns og unges perspektiver”

Den nye bog “Livet med bevægelseshandikap – Børns og unges perspektiver” giver et unikt indblik i, hvordan børn og unge med et bevægelseshandikap selv oplever deres hverdagsliv – med de muligheder og barrierer, det indebærer at have en normbrydende krop.

Bogen, som er skrevet af Emil Falster, Hanne Warming og Isabella Vagtholm, er et af resultaterne af forskningsprojektet “Livet med et bevægelseshandicap fra et børne- og ungeperspektiv”. Forskningsprojektet er forankret i forskningscenteret Limo: Danmarks nationale forskningscenter for forskning i bevægehandicap fra et børne- og ungeperspektiv, som er samfinansieret af Bevica Fonden og Roskilde Universitet.

I en række tematiske kapitler zoomes ind på forskellige udfordringer og dilemmaer, som børnene og de unge møder i hverdagslivet, og det diskuteres, hvordan man som professionel eller forælder kan undgå misforståede hensyn, uønsket medlidenhed, unødig voksenstyring og bidrag til oplevelser af diskrimination og stigmatisering.

I den forbindelse er der udviklet seks korte animationsfilm, der illustrerer og uddyber bogens forskellige tematikker.

Se alle film nedenfor.

Inkluderende lege

En hverdag med træning

Manglende tilgængelighed

Tragediefortællingen

Taknemmelighedsgæld

Et rationaliseret hverdagsliv