Foto: Line Thausen

Når Bevægelse Bevæger

Forskningsprojektet Når bevægelse bevæger skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Det skal ske ved at undersøge effekten af de to initiativer Team Tvilling og Cykling uden alder.

Hvad betyder det for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre? Ikke alene for livskvaliteten, men også den fysiske sundhed? Det vil Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed og TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet undersøge. Helsefonden og Bevica Fonden har afsat 5 mio. kr. til projektet.

Forskerne vil først og fremmest undersøge, hvad det betyder for livskvaliteten, og hvad der sker fysiologisk med kroppen for mennesker, når de bevæges gennem andre. Men også, hvad det betyder for de frivilliges livskvalitet og fysiologiske sundhed at bevæge andre. Og endelig vil de se på, hvad det betyder for pårørende og plejepersonale, at mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft, er med i aktiviteterne.

I Team Tvilling går aktiviteten ud på, at en atlet uden handicap løber med et menneske med handicap i en løbevogn. I Cykling uden alder går det ud på, at ældre mennesker med funktionsbegrænsning bliver kørt på kortere eller længere ture i rickshaws af frivillige såkaldte piloter. Aktiviteternes fælles formål er at skabe livskvalitet, fællesskab og glæde for mennesker, der bevæges gennem andre.

Forskningsprojektet er blevet til som svar på et call fra Helsefonden og Bevica Fonden.

Status

Efter planen går de første undersøgelser og målinger i gang i foråret 2020.

Se pressemeddelelse

PROJEKTFAKTA

Bevillingsramme
Bevica Fonden og Helsefonden bidrager hver med 2,5 mio. kr.

Kontaktpersoner
Mette Toftager, ph.d. og projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 65 50 78 53 eller mto@sdu.dk
Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden, 50 60 06 60 eller mko@universaldesignhub.dk
Hanne Jervild, direktør i Helsefonden, 51 89 98 07 eller  hj@helsefonden.dk
Steen Mondrup, Team Tvilling, 51 60 30 79 eller steen@teamtvilling.dk

Link
Team Tvilling
Film om Team Tvilling
Cykling uden alder
Helsefonden
Center for Interventionsforskning
TrygFondens Center for Aktiv Sundhed