Universal Design Hub
Arkitektoniske modeller placeret på et kort med teksten “Intervention area”

Ambitionen for Universal Design Hub er at sætte en forandringsproces af vores fælles forståelse af idealmennesket i gang. Det gør vi gennem øget brug af det værdibaserede begreb universal design, som løftestang for Verdensmålenes overskrift Leave no one behind.

Det at være menneske, er at opleve at behov og funktionsevner er foranderlige gennem hele livet, det at være en del af en minoritetsgruppe kan siges at være normen fremfor sjældenheden.

Hubben ønsker at medvirke til en forandring der kan spores til samfundets store dagsordener og livskvalitetens centrale byggesten; uddannelse, arbejdsmarked, sundhed og socialt liv må vi arbejde med forandringspotentialet der ligger i overlappet mellem menneskelig mangfoldighed, universal design og leave no one behind agendaen.

Universal Design Hub starter i efteråret 2020 tre aktiviteter:

Forskernetværk

Universal Design Hub starter og faciliterer et tværfaglig netværk, med det formål at styrke fagfeltet universal design som forskningsbaseret, tværfagligt vidensfelt.

Netværkets deltagere er forskere, der arbejder med universal design i deres undervisning og forskning i deres individuelle faglige disciplin. Inde for f.eks. byggeri, design, sundhed og ingeniørkundskab.

Universel Design kan ikke løftes inden for en enkelt disciplin og forskerne i netværket dækker hver især fagområder der er med til at formgive de væsentligste rammer for det levede liv.

Netværket mødes 3 gange årligt, til bl.a. masterclasssessioner med internationale eksperter og til fælles publicerings-, undervisnings- og ansøgningsarbejde.

Derudover deltager netværket løbende i debatter, udgivelser og aktiviteter i samarbejde med Universal Design Hub.

Læs mere om netværket

Leave No One Behind
Universal Design Hub undersøger muligheder og potentiale ved at udarbejde et dokumentationsgrundlag, der viser hvem der bliver left behind i en dansk kontekst.

Målet med  projektet er at sikre, at der i Danmark eksisterer en valid måling af efterlevelse af verdensmålene ift funktionsevne, og dermed generel status for vilkår og årsager der gør, at nogen mennesker i Danmark bliver left behind.

Projektet skal supplere eksisterende målinger, som fx handicapbarometeret og den nationale verdensmåls baseline.

Læs mere om projektet

Formidling
Universal Design Hub samler kompetencer på Universal design som tværfagligt begreb, og formidler også om hvordan begrebet kan bruges, både nationalt og internationalt.

Universal Design Hub er etableret af Bevica Fonden, for at understøtte Leave no one behind agendaen gennem styrkelse af tværfaglig forskning i Universal design.

Læs mere om Universal design