Sort/hvid fotos af de ni forskere i Universal Design Hub netværket

 

Bevica Fondens Universal Design Hub, har samlet forskere fra 9 forskellige forskningsinstitutioner, for at sætte fokus på og få mere viden om hvordan Universal Design kan være en løftestang til at opnå Verdensmålenes løfte Leave No One Behind

Bag de 17 farverige firkanter, som vi genkender når vi snakker om verdensmål, gemmer sig løftet “Leave No One Behind”.  Vi ser Danmark som et land med høj velfærd og store muligheder for alle, men alligevel er dette løfte stadig relevant i vores nationale kontekst.

Mennesker der lever med funktionsnedsættelse, gennemfører blandt andet sjældnere en uddannelse, går længere ledige og møder oftere udfordringer når de skal anvende offentlig transport, end mennesker der lever uden en funktionsnedsættelse. Disse problemstillinger holder sig ikke inden for ét fagområde eller en sektor, men har rødder i alle de sektorer og fagområder der danner rammerne for det levede liv.

Vi skal derfor arbejde tværfagligt for at sikre at implementering af Verdensmålene ikke overser løftet om at ingen må lades tilbage. Og det gælder i høj grad særligt sårbare og den store gruppe af danskere, der lever med nedsat funktionsevne.

Det tværfaglige forskernetværk repræsenterer såvel forskellige fagdiscipliner, som sektorer og forskningstraditioner. Netværket er sat i søen for at udforske det potentiale der ligger i at arbejde tværfagligt med en problemstilling, som påvirkes af alle de måder vi bygger og organiserer vores samfund på. Forskerne føjer med deres ekspertise, hver især til den voksende forståelse af og viden om, hvordan vi kan skabe et samfund, hvor alle sikres muligheden for at deltage ligeværdigt, og selv være herre over rammerne for deres eget liv.

Bevica Fonden har i snart 150 år, arbejdet for et mere inkluderende og ligeværdigt samfund for mennesker med et bevægelseshandicap. Bevica Fondens Universal Design Hub og det tværfaglige forskernetværk er et naturligt næste skridt i det arbejde. Marianne Kofoed, Direktør i Bevica Fonden tror på at viden om universelt design kan være vejen henimod et mere ligeværdigt samfund, hvor vi alle kan deltage. ”Viden om universel design er en invitation til at forstå, hvem vi er som mennesker. At vores funktionsevner er forskellige, og at det kan kræve forskellige løsninger, hvis vi alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår. Som for eksempel skal alle kunne tage en uddannelse, få et arbejde, gå i byen med vennerne eller bare lade op i naturen. Hubben og det tværfaglige netværk skal være med til at øge viden om universal design som strategi, værdi og metode. Vi skal sikre, at viden flyder ind i uddannelsen, så dem der i fremtiden er med til at sætter rammerne for det levede liv naturligt tænker os alle med.”

”Den akademiske samtale mellem forskere fra forskellige forskningsdiscipliner er både spændende og nødvendig for at føre forskningen videre” udtaler netværksmedlem Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, ved Københavns Universitet. ” Min forhåbning er at samarbejdet i forskningsnetværket medvirke til at højne den akademiske og forskningsmæssige status på Universelt design i Danmark.

22.-23. september afholdt Bevica Fondens Universal Design Hub den første samling for forskernetværket, under corona-venlige forhold på Sofienberg Slot. På ægte 2020 maner var der selvfølgelig både rigeligt håndsprit, albuehilsner og online oplæg.

Forsknings- og udviklingschef Camilla Ryhl satte rammerne for dagene, med afsæt i Bevica Fondens historie og hendes egen forskning, der i gennem de sidste 20 år har haft fokus på Universal Design. Hun sluttede oplægget af, med at understrege hvor vigtigt det er at vi arbejder tværfagligt med Universal Design, hvis vi skal løfte verdensmålenes dagorden – Leave No one behind.

Dagens digitale master class blev afholdt med besøg af den internationalt anerkendte forsker Inger Marie Lid. Lid, professor ved VID vitenskapelige høgskole i Norge, udgav i vinteren 2020 bogen «Universell utforming og samfunnsdeltakelse» som også udgør det teoretiske grundlag for den første faglige diskussion i netværket. Lids forskning beskæftiger sig med de etiske og moralske områder af det menneskesyn der præger samfundets rammer. ”I min forskning har jeg lagt vekt på å utforske universell utforming som tverrfaglig fagområde og en strategi for å styrke menneskerettighetene allment og rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse særskilt. Universell utforming bærer i seg en kritikk av forventningen til at alle mennesker er like. Vi er som mennesker ulike og har like rettigheter som medborgere.” Lids input dannede baggrund for netværkets diskussion, om hvordan Universal Design kan være et værktøj til at bygge et samfund, hvor alle kan deltage og bidrage.

Dette budskab blev gentaget af netværksmedlem John Paulin Hansen, Professor ved DTU. ”Alle skal kunne være en del af vores samfund” udtalte han. ”Vi skal helt fra start tænke over, hvordan vi designer vores produkter, bygninger og tjenester, på en måde så de kan bruges af alle.”

Netværket mødes til intensive arbejdsdage tre gange om året og arbejder løbende sammen om at publicere, formidle og formulere forskningsprojekter med tværfagligt fokus på Universal design som løftestang for Leave no one behind.

Medlemmerne af Bevica Fondens Tværfaglige forskernetværk link er John Paulin Hansen – DTU, Ulrika Stigsdotter – KU, Masashi Kajita – Det Kongelige Akademi, Eva Brandt – Designskolen Kolding, Kristian Møller Moltke Martiny – Enactlab, Thomas Skovgaard – SDU, Anne Kathrine Frandsen – AAU, Leif Olsen – VIVE, Inge Storgaard Bonfils – Københavns Professionshøjskole

Læs mere om netværkets profiler https://universaldesignhub.dk/netvaerk/

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept