MENNESKELIG MANGFOLDIGHED

Idealmennesket eksisterer i realiteten ikke. Vi er forskellige; i højde og drøjde, i alder og køn, i funktionsevne og behov. Og vores funktionsevne forandrer sig hele livet. Diversitet i funktionsevne er derfor normen fremfor undtagelsen, og det er nødvendigt at dette inkluderes når vi formgiver og fremtidssikrer rammerne for det levede liv, så alle er inkluderet.

Ambitionen for Universal Design Hub er at sætte en forandringsproces af vores fælles forståelse af idealmennesket i gang. Det gør vi gennem øget brug af det værdibaserede begreb universal design, som løftestang for Verdensmålenes overskrift Leave no one behind.

Universelt design handler om at skabe ligeværdige løsninger, der sikrer at alle – herunder mennesker med handicap – tænkes ind i indretningen af samfundet. Inklusion i samfundet kan ikke løftes i én sektor eller af én faggruppe. Hvis alle skal med, skal vi løfte i flok. For at opnå det mål, må vi udvikle ny tværfaglig viden og undervisning.

Det skriver vi om.

Læs flere nyheder

Lunch Bag Lectures are short, free online lectures that unfold and discuss universal design, the Sustainable Development Goals, the Leave No One Behind agenda, and related topics from different research perspectives.

Lunch Bag Lectures are developed by Universal Design Hub in cooperation with our interdisciplinary research network.

Se flere Lunch Bag Lectures