Sort/hvid fotos af de ni forskere i Universal Design Hub netværket

 

Fylkessamlingen i Bergen d. 2. oktober 2020, havde fokus på Universal Design.

René Sørensen Overby fra Bevica Fondens Universal Design Hub deltog som taler, med oplægget RUM TIL FLERE – erfaringar frå Danmark knytt til samarbeid om universell utforming og tilgjengelighet.

Arrangementet som foregik online, blev streamet til 35 kommuner og over 400 tilhørere deltog i de to spændende web-seminarer.

Alle fylkeskommuner og kommuner i Norge er pålagt ved lov, at oprette et råd for mennesker med nedsat funktionsevne, et ældreråd og et ungdomsråd. Rådene har ret til undervisning og kompetenceudvikling og Fylkessamlingen i Bergen d. 2. oktober var én af to heldagssamlinger arrangeret for at styrke udbredelsen af viden i rådene.

René Sørensen Overby, som har forsket i relationer og muligheder i samarbejdet mellem byggeriets forskellige parter, herunder forholdet mellem brugere og professionelle, ser en fælles forståelse af de centrale begreber som uundværlige for en vellykket proces.

”Hvis byggeriets parter og brugerrepræsentanterne har forskellige forståelser af Handicap, så har det stor betydning for dialogen og dermed også for løsningen”, siger René Sørensen Overby.

Diskussionen af handicapbegrebet vakte begejstring hos tilhørerne. ”De tre forskellige handicapforståelser rummer hver sin fortolkning af hvordan vi løser opgaven, derfor er det er vigtigt at vi diskuterer, hvordan de forskellige forståelser præger dialogen mellem byggeriets parter og brugerrepræsentanterne”.  Afslutter Sørensen Overby.

Du kan læse mere om hvordan handicapbegrebet og dets fortolkninger påvirker processer og løsninger i artiklen ”Responding to Diversity Including Disability”

Responding to Diversity Including Disability, Sørensen, R., & Ryhl, C. (2018). Responding to Diversity Including Disability. I C. Storni, K. Leahy, M. McMahon, P. Lloyd, & E. Bohemia (red.), Design Research Society 2018, Design as a catalyst for change: Proceedings of DRS 2018 International Conference: Catalyst (Bind 5, s. 1894-1908). [524] Design Research Society. Proceedings of DRS https://doi.org/10.21606/drs.2018.524

UDNyt

Del: